תקציר בג”צ 6499/99‏ המפד”ל (29/11/1999): בית משפט עליון נעתר לביטול מינוי לתפקיד רב העיר

בג”צ 6499/99‏ המפד”ל נ’ הרב בן-עזרא, פ”ד נג(5) 60 (1999)

 

בג”צ 6499/99

המפד”ל – המפלגה הדתית הלאומית

נגד

1. הרב שלמה בן עזרא

2. ראש-המועצה המקומית מבשרת ציון

3. המועצה המקומית מבשרת ציון

4. מר אליהו מויאל

5. חברי האספה הבוחרת את רבה של מבשרת ציון

6. המועצה הדתית מבשרת ציון

7. השר לענייני דתות

 

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק

[29.11.1999]

לפני השופטים מ’ חשין, י’ טירקל, ד’ ביניש

 

העותרת מבקשת לבטל את מינויו של המשיב 1 (להלן – המשיב) לתפקיד רב העיר מבשרת ציון. טענתה האחת היא שהמשיב עצמו, שכיהן בעת הרלוונטית כיועץ השר לענייני דתות לנושא מינוי רבני ערים, היה מעורב בהליכי הרכבת האספה הבוחרת את רב העיר. טענה שנייה מופנית כנגד זהות חברי האספה הבוחרת שמונו על-ידי השר לענייני דתות לאחר שהמועצה המקומית מבשרת ציון לא עשתה זאת. נטען, שמרבית נציגי המועצה המקומית שמונו על-ידי השר היו בפועל מקורבי ראש-המועצה.

בית-המשפט העליון פסק:

א.

(1) הלכה מכבר היא שאסור הוא עובד ציבור לעשות בסמכות או לפעול בכל דרך אחרת בהיותו במצב שבו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים, בוודאי כך בניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי לבין עניינו האישי (618ד).

(2) במקרה דנן התקיים מצב מובהק של ניגוד עניינים בכך שהמשיב היה מעורב עמוקות – מכוח תפקידו כיועץ השר לענייני דתות – בהליכי הרכבת המועצה הבוחרת, ובה בעת הוא עצמו היה מועמד לכהונה נושא הליך הבחירה. אשר-על-כן, מביא הפגם האמור לביטול מעשה הבחירה (619ג-ה, 623ה).

ב.

(1) תקנה 14(ג) לתקנות בחירות רבני העיר, תשל”ה-1974 מחייבת את שר הדתות, קודם שהוא בא להפעיל את סמכותו ולמנות את חברי האספה הבוחרת במקום שבו הרשות המקומית לא בחרה את נציגיה, להתריע בפני הרשות המקומית על כוונתו לעשות כן ולקצוב לה 15 יום למילוי חובתה (620ב-ד).

(2) נטילת הסמכות על-ידי השר מהרשות שנבחרה באופן דמוקרטי על-ידי התושבים היא אמצעי חריג אשר יש מקום לנקוט אותו רק כאשר הגוף המופקד על המינוי אינו מסוגל, או אינו מוכן, לפעול. לפיכך יש חשיבות רבה להקפדה על הליך ההתרעה בפני הרשות המקומית קודם שהשר מפעיל את סמכות הנטילה מכוח תקנה 14(ג) לתקנות בחירות רבני העיר (621ב-ד).

(3) במקרה הנדון לא קיים השר את חובת ההתראה הנדרשת על-ידי התקנה, ועל-כן הליך המינוי של האספה הבוחרת נגוע בחריגה מסמכות (621א, 622א).

ג. אכן, בעתירתה של העותרת לבג”ץ נפל שיהוי-מה. אולם לאור העובדה שהעותרת נאלצה לאסוף ראיות לגבי הליכים שהיו בלתי גלויים לה, ולאור החומרה הרבה של הפגמים בהליך הבחירה, ובראשם ניגוד העניינים של המשיב, אין מקום שהשיהוי יכריע את הכף כנגד העותרת (622ה-ז).

 

התנגדות לצו-על-תנאי מיום 28.9.1999. העתירה נתקבלה. הצו-על-תנאי נעשה מוחלט. בחירתו של המשיב 1 לרבה הראשי של מבשרת ציון בוטלה מיום מתן פסק-הדין.

 

יעקב אנוך, סיגל פעיל, נעם קדם – בשם העותרת;

רנאטו יאראק – בשם המשיב 1;

מרדכי ברקוביץ – בשם המשיבים 2-4;

אודית קורינלדי-סירקיס, סגנית בכירה לפרקליטת המדינה – בשם המשיב 7.

 

היום, כ’ בכסלו תש”ס (29.11.1999).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *