תקציר בג”צ 55/50 סמק (19/06/1950): בית משפט עליון דחה עתירה לפטור משירות בטחון מחמת חלוף הזמן מאז החיול

בג”צ 55/50 סמק נ’ ראש המטה הכללי, פד”י ד (1950) 437

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג”צ 55/50

 

לפני השופטים

ש’-ז’ חשין

ש’ אסף

ש’ אגרנט

 

המבקש:

אריך סמק

נגד

המשיבים:

1. ראש המטה הכללי, צה”ל

2. מפקד המרכז הטכני, חיל הקשר, צה”ל

 

יום שמיעת הבקשה ומתן צו-על-תנאי בהרכב השופטים דונקלבלום, חשין וזילברג – 30/04/1950; תשובה לצו-על-תנאי 30/05/1950 –
יום מתן הצו 19/06/1950.

 

הביאס קורפוס – מה בין הביאס קורפוס למנדמוס – חוק שירות בטחון תש”ט-1949 כפי שתוקן בתש”י-1950 – המונחים: “יוצא צבא”, “שירות סדיר”, סעיף 1; “שרות צבאי”, סעיף 6(יא)(1) “שירות מלא בצבא ההגנה לישראל”, 6(יא)(2) – הפחתת תקופת השירות הצבאי מתקופת השירות הסדיר, סעיף 6(י) – אורכה של תקופת השירות הצבאי מהו, סעיף 6(יי) – טענה כי זכוי מאשמת “השתמטות משירות” לפי תקנה 80 לחוקת השיפוט תש”ח כמוהה בהיעדרות ברשות ובצידוק מספיק – אי זקיפתה בחשבון שירות צבאי במקרה של היעדרות בתקופה העולה על ששה חדשים – היעדרות משירות צבאי ללא צידוק, סעיף 6(יי), או משירות סדיר ללא רשות, סעיף 6(גג)(2) – פירוש סעיף 6(יי) – חובת החייל להוכיח כי הגיע זמנו לשחרור אחר שירות סדיר של עשרים וארבעה חדשים.

 

ההתנגדות לצו-על-תנאי מיום יג אייר ה’תש”י (30/04/1950) המכוון אל המשיבים הדורש מהם ומכל אחד מהם לבוא וליתן טעם מדוע לא יובא המבקש בפני בית משפט זה בתאריך שייקבע על מנת לשחררו משרות החובה בצבא ההגנה לישראל ומדוע לא ישוחרר המבקש משרות החובה בצבא ההגנה לישראל. הצו-על-תנאי בוטל.

 

טענו:

למבקש: פ’ קלוג;

למשיבים: א’ ש’ מויאל.

 

הודע בפומבי היום ד תמוז ה’תש”י (19/06/1950) בפני מר סטנר, עו”ד, בשם המבקש ומר א’ ש’ מויאל, סגן פרקליט המדינה, בשם המשיבים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.