תקציר בג”צ 456/71 ברזני (26/09/1972): בית משפט עליון ביטל עתירה נגד החלטת הועדה שלא לפטור משירות צבאי מטעמים שבהכרה דתית

בג”צ 456/71 ברזני נ’ שר הבטחון, פ”ד כו(2) (1972) 543

 

בג”צ 456/71

שרה ברזני

נ’

1. שר הבטחון

2. ועדת פטור מס’ 9 שליד לשכת הגיוס האזורית, טבריה

 

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק

[19/12/1971, 07/01/1972, 17/04/1972, 26/09/1972]

לפני השופטים לנדוי, מני, קיסטר

 

ועדת הפטור שהוקמה לפי תקנות שירות בטחון (פטור), ה’תשי”ב-1952, דנה בענינה של העותרת, אשר ביקשה פטור מחובת שירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית, והחליטה “שאין מניעה – שתשרת בצה”ל”.

בית-המשפט הגבוה לצדק פסק:

א.

(1) האווירה השוררת בבית ההורים יכולה לשמש ראיה להשקפותיה של בת הגדלה בבית כזה, אך חוק שירות בטחון מעמיד את הפטור על נתוניה האישיים של מבקשת הטור ולא על מידת הדתיות הנהוגה בבית ההורים.

(2) בהגיעה להחלטתה יכולה ועדת הפטור להיעזר גם בהתרשמותה הכללית מהופעת המבקשת לפניה.

(3) במקרה דנן היה לוועדת הפטור על מה שתסמוך בראיות שהובאו לפניה.

ב. דעת המיעוט (השופט קיסטר):

(1) אין בדלות ידיעותיה של מבקשת הפטור להשפיע על החלטת ועדת הפטור, כל עוד הצעירה היא בעלת אמונה דתית ורוצה לנהוג לפי הוראות הדת.

(2) טעות בהערכת הכרתה הדתית של צעירה דתית יכולה לגרום לכפייתה לפעול בניגוד לדיני הדת, ואל לחברי ועדת הפטור להחמיר בחקירותיהם כך שיביאו לתוצאה כזו.

(3) ועדת הפטור הנחתה עצמה בפרשה דנן על-פי גישה פסולה.

(4) כדאי ששר הבטחון ישקול הקמת ועדת ערר על החלטות ועדות פטור.

 

התנגדות לצו-על-תנאי מיום כ טבת ה’תשל”ב (07/01/1972), המכוון למשיבים והדורש מהם לבוא וליתן טעם, מדוע לא יימנעו מלגייס את העותרת לשירות הבטחון, ומדוע לא יתנו לה תעודת פטור מלשכת שירות הבטחון; ולחלופין, מדוע יימנעו מלהורות למשיבה מס’ 2 לפעול מחדש על-פי סמכותה בדרך הקבועה בתקנות לשם מתן החלטה בבקשתה של העותרת אשר הופנתה למשיבה מס’ 2 כחוק; ומדוע לא תוזמן העותרת שנית בפני המשיבה מס’ 2 הנ”ל. הצו-על-תנאי בוטל, ברוב דעות, כנגד דעתו החולקת של השופט קיסטר.

 

מ’ שפירא – בשם העותרת;

ד”ר מ’ חשין, סגן בכיר לפרקליט המדינה – בשם המשיבים

 

ניתן היום, יח תשרי ה’תשל”ג (26/09/1972).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.