תקציר בג”צ 3206-97 טבריה (11/05/1998): בית משפט עליון דחה עתירה לאחר שהסוכנות היהודית שילמה את עלות טיסת עולה לישראל

בג”צ 3206-97 טבריה נ’ משרד הפנים (11/05/1998)

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג”צ 3206/97

 

בפני:

כבוד השופט מ’ חשין

כבוד השופטת ד’ דורנר

כבוד השופטת ד’ ביניש

 

העותר:

דוד טבריה

נגד

המשיב:

משרד הפנים

 

בקשה למתן צו על-תנאי

 

תאריך הישיבה:

טו אייר ה’תשנ”ח (11/05/1998)

 

בשם העותר:

בעצמו

בשם המשיב:

עו”ד אורית קורן

 

פסק-דין

 

עתירה זו הינה עתירת המשך לעתירה בבג”צ 3680/95. אותה עתירה עניינה היה בקשתו של העותר כי תינתן לאישתו אשרת עולה לעניין חוק השבות. לסופו של דיון נדחתה העתירה.

במהלך הדיון דובר על נושא מימון נסיעתה של האישה לישראל, ובפסק-דינו של בית-המשפט נקבע “כי אם יתברר שהנישואים הם כנים תמומן נסיעת האישה לישראל על-ידי הסוכנות היהודית”. טענתו של העותר הינה כי הבטחה זו לממן את נסיעת אישתו לארץ הופרה וכי עד היום לא פיצה אותו איש על הנזק שנגרם לו.

הודעה שהוגשה מטעם משרד הפנים לימדה אותנו לדעת כי הסוכנות היהודית ­הנושאת דרך-כלל בהוצאות נסיעתם של עולים מחבר המדינות לישראל – החליטה לאשר לאישתו של העותר החזר נסיעות טיסה בגובה של 282 דולר, והודעה על כך נשלחה לו ביום 28 באפריל 1998. בכך בא העותר על סיפוקו. יחד עם זאת, אם יש לו לעותר טענות נוספות בעניין הוצאות הטיסה, עליו להפנותן אל הסוכנות היהודית ולא אל משרד הפנים.

בשים-לב לאמור לעיל אנו מחליטים לדחות את העתירה.

 

ניתן היום, טו אייר ה’תשנ”ח (11/05/1998).