תקציר בג”צ 2383/04 מילוא (09/08/2004): בית משפט עליון דחה עתירה לפטור משירות בטחון מטעמי מצפון

בג”צ 2383/04 מילוא נ’ שר הבטחון, פד”י נט(1) (2004) 166

 

בג”צ 2383/04

1. לאורה מילוא

2. דניאל שבתאי מילוא

נגד

1. שר הביטחון

2. ועדת פטור מטעמי מצפון לפי סעיף 39 לחוק שירות בטחון

3. ועדת ערר

 

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק

[09.8/2004]

לפני המשנה לנשיא א’ מצא והשופטים א’ פרוקצ’יה, א’ א’ לוי

 

העותרת 1 (להלן – העותרת) פנתה לרשויות הצבא וביקשה לפטור אותה משירות ביטחון מטעמי מצפון נוכח התנגדותה למדיניות צה”ל בשטחים, העומדת בסתירה לאידאולוגיה ההומנית-מוסרית שלה. ועדת הפטור מטעמי מצפון דחתה את בקשת העותרת. ועדת הערר דחתה את הערר שהגישה העותרת על החלטתה של ועדת הפטור. העותרת טוענת כי עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להראות כי טעמי מצפון אמיתיים מניעים את התנגדותה לשרת בצבא, ולפיכך יש להכיר בזכותה לפטור על-פי הוראות סעיף 39 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], ה’תשמ”ו-1986 (להלן – החוק), המקנה לאישה, יוצאת-צבא, פטור מכוח הדין מחובת שירות מטעמי מצפון או מטעמים שבהוויי משפחתי דתי המונעים אותה מלשרת שירות ביטחון.

בית-המשפט העליון פסק:

(1) במסגרת האיזונים הנדרשים בין יסודות ההליך הדמוקרטי, צורכי החברה והצבא לבין ההכרה בערך האוטונומיה של הפרט, ניתנה בסעיף 36 לחוק סמכות רחבה לשר הביטחון לפטור יוצאי-צבא כהגדרתם בחוק – גברים ונשים – משירות בצבא. סמכות זו עשויה להתפרס, בין היתר, גם על טעמים שבמצפון. כיום, על-פי מדיניות שר הביטחון, טעמים אלה הוגבלו למקרים חריגים של סרבנות מצפון כללית לשרת בצבא, אשר אינה מותנית בכל תנאי, והמתאפיינת, על-פי רוב, בטעמים הנעוצים במצפונו של היחיד. זאת, להבדיל מסרבנות סלקטיבית, שאינה שוללת מכול וכול את השירות הצבאי, אלא מתנה אותו בהתקיימותם של תנאים מסוימים, ויסודה, על-פי רוב, בדעות פוליטיות ובאידאולוגיה מדינית-חברתית. מדיניות זו, השוללת מתן פטור לסרבן המצפון הסלקטיבי משירות בצבא, היא מדיניות ראויה, ואין מקום להתערב בה (180א-ג, 181א, ג-ד, 182א, 190ד-ה, 192א).

(2) ערך השוויון המהותי מצדיק התייחסות שוויונית לגבר ולאישה בהפעלת סמכותו של שר הביטחון על-פי סעיף 36 לחוק לפטור יוצא-צבא משירות בשל טעמי מצפון. כך הוא באשר להחלת הפטור על סרבנות מצפון כללית, וכך הוא באשר לאי-החלת הפטור על סרבנות סלקטיבית (185ד).

(3) בצד סמכות הפטור הכללית שבסעיף 36 לחוק ניתן בסעיף 39 לחוק פטור משירות מכוח הדין לנשים יוצאות-צבא אשר טעמי מצפון מוכחים הנעוצים במסורת, בדת ובמנהגים עדתיים, מונעים בעדן מלשרת בצבא. טעמים אלה נוגעים לאישה באשר היא אישה, והם אינם ישימים אצל גבר יוצא-צבא. הם גם אינם מתפרסים על טעמים שבמצפון המשותפים לגבר ולאישה, שיסודם באידאולוגיה חברתית מדינית או אף בהשקפות מוסר אישיות שאינן קשורות לדת ולמנהגים עדתיים, אשר עליהם חולשת סמכות הפטור הכללית מכוח סעיף 36 לחוק (190ה-ו).

 

עתירה למתן צו-על-תנאי. העתירה נדחתה.

 

גבי לסקי, סמדר בן נתן – בשם העותרת 1;

יובל רויטמן, עוזר לפרקליטת המדינה – בשם המשיבים.

 

ניתן היום, כב אב ה’תשס”ד (09/08/2004).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.