תקציר בג”צ 191/57 יונדף (06/03/1958): בית משפט עליון דחה עתירה לדון בבקשה לפטור משירות בטחון מטעמים שבהכרה דתית

בג”צ 191/57 יונדף נגד שר הבטחון, פד”י יב (1958) 269

 

בג”צ 191/57

חיה יונדף

נגד

שר הבטחון

 

בבית המשפט העליון בשבתו בבית משפט גבוה לצדק .

[06/03/1958, 08/01/1958, 10/11/1957]

לפני השופטים זילברג, זוסמן, ברנזון

 

איחור של שנה בקירוב בהגשת בקשת פטור שירות מטעמים שבהכרה דתית – הצהרה בכחב של המבקשת בה ניתן תאריך לידה בלתי נכון.

 

הלכה פסוקה היא שכל הפונה לבית המשפט הגבוה לצדק חייב לגלות ולא להסתיר כלום מן העוב­דות החשובות לגבי הענין הנדון – לפי בג”צ 42/50 “עובדה חשובה” פירושה הוא: כל עובדה, שהיתה עלולה מלכתחילה להשפיע על שיקול דעתו של בית-המשפס, בבואו להחליט

ex parte

על מתן הצו-על-תנאי – העלמת תאריך לידתה של המבקשת, כבמקרה שלפנינו, שאלה חשובה היא, כי לאור החיקוקים הנ”ל, תלויה בכך התשובה לשאלה אם האיחור בהגשת הפטור הוא שנה בקירוב או ארבעה וחצי חדשים בלבד, הפרש ניכר למדי שעלול היה להשפיע על בית-המשפט בשקלו את בקשת הצו-על-תנאי – גם האיחור של ארבעה חדשים בהגשת הבקשה עלול להיות עילה לדחייתה – מן ההכרח הוא, כי בקשות הפטור תוגשנה בזמן שנקבע לכך על-ידי המחוקק, הואיל ושלטונות הצבא חייבים לדעת בעת גיוסו של כל שנתון, או חצי שנתון, מהו כוח האדם העומד לרשותם, כי בלעדי זה לא ייתכן שום תכנון יעיל.

 

התנגדות לצו-על-תנאי מיום טז חשוון ה’תשי”ח (10/11/1957), המכוון למשיבים והדורש מהם לבוא וליתן טעם, מדוע לא יעוכב גיוסה של המבקשת עד אשר תתברר בקשתה על-ידי ועדת הפטור לפי תקנות שירות בטחון (פטור), ה’תשי”ב-1952. הבקשה נדחתה.

 

דינאי – בשם המבקשת;

בך – בשם המשיבים.

 

ניתן היום, יד אדר ה’תשי”ח (06/03/1958).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.