תקציר בג”צ 124/1970 שמש (25/03/1971): בית משפט עליון נעתר לעתירה נגד החלטת רשם החברות שלא לאפשר בקשה לרישום חברה בשל שמה

בג”צ 124/1970 שמש נ’ רשם החברות, פ”ד כה(1) (1971) 505

 

בג”צ 124/1970

1. כוכבי שמש

2. מאיר בקל

נגד

רשם החברות

 

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק

[07/05/1970, 17/12/1970, 25/03/1971]

לפני השופטים מני, עציוני, י’ כהן

 

העתירה מכוונת כלפי סירוב רשם החברות לרשום את העותרת בשם ‘סרטי כותל בע”מ’. הרשם ביסס את סירובו על סעיף 14 לפקודת החברות ונימוקו בכך כי היענות לרישום החברה בשם הנ”ל תפגע ברגשות הציבור.

בית-המשפט הגבוה לצדק פסק:

א.

(1) כשהמדובר בסמכות שיש בה פגיעה ממשית בזכות יסודית של אזרח בחברה חפשית, לא יהסס בית-המשפט להכריע לטובת הפירוש אשר מצמצם את הפגיעה בזכויות האזרח (עמ’ 513ה).

(2) רשם החברות אינו יכול להתבסס על הסמכות המוקנית לו בסעיף 14 לפקודת החברות כדי לנמק סירובו לרשום חברה בשם המוצע על-ידה (עמ’ 512ב).

(3) סמכות הסירוב של רשם החברות מתייחסת אך ורק לעצם ההתאגדות של החברה, ולא לעניין אחר בתהליך הקמת החברה (עמ’ 513ג).

(4) סמכות הסירוב של רשם החברות ביחס לשם החברה מוסדרת בסעיפים 22-25 לפקודת החברות (עמ’ 513ג).

ב.

(1) באופן עקרוני כוללת הסמכות שהוענקה לרשם בסעיף 24(3) לפקודת החברות, סמכות לסרב לאשר שם מהטעם שיש בנטילת השם משום פגיעה ברגשות הציבור (עמ’ 514ד).

(2) אם כוונת החברה הינה אך השגת רווחים ולשם כך נטלה לעצמה שם הפוגע ברגשות הציבור, נכון יהא לומר שנטלה את השם כדי להשיג ‘מטרה בלתי-נאותה’ (עמ’ 514ו).

(3) דעתו של הרשם בשאלה אם השם פוגע ברגשות הציבור תהיה סופית, רק כאשר הינה מציאותית וסבירה, ובית-המשפט הגבוה לצדק רשאי לבדוק סבירות שיקוליו (עמ’ 515ו-ז).

(4) הקביעה מה יפגע ברגשי הציבור מותנית בנסיבות המקרה ובהקשר העניינים בהם מתעוררת השאלה (עמ’ 516 – למעלה).

(5) אפילו שימוש בשם של מקום היסטורי מקודש אינו מחייב תמיד את המסקנה כי הציבור יראה בכך קשר לאותו מקום (עמ’ 516ג).

(6) אין לומר כי עצם השימוש בשם של אתר היסטורי על-ידי חברה מסחרית שמקום מושבה ופעילותה קרוב לאתר זה יכול להוות פגיעה ברגשות הציבור (עמ’ 516ה).

ג. במקרה הנוכחי לא היה יסוד סביר למסקנת הרשם כי השם המוצע עשוי לפגוע ברגשות הציבור (עמ’ 517א).

דעת המיעוט (השופט י’ כהן):

ד.

(1) אם רשות מינהלית משתיתה פעולתה על נימוק לא-נכון, אך יש בפיה גם נימוק נכון, לא יענה בית-המשפט לעתירה (עמ’ 517ו).

(2) מדיניות הרשם בעניין סירוב לאשר שם מוצע של חברה נועדה למנוע שימוש לא נאות למטרות מסחריות בשמות של אתרים ומוסדות שאין בינם ובין החברה ולא כלום (עמ’ 519א-ב).

(3) השם הנדון נבחר על-ידי העותרים למטרה בלתי-נאותה ובצדק סירב הרשם לאשרו (עמ’ 519ד-ה).

 

התנגדות לצו-על-תנאי מיום א אייר ה’תש”ל (07/05/1970), המכוון למשיב והדורש ממנו לבוא וליתן טעם, מדוע לא יענה לדרישתם של העותרים לרשום חברה בשם ‘סרטי הכותל בע”מ’, או לחלופין ‘סרטי כותל בע”מ’. הצו-על-תנאי נעשה מוחלט, ברוב דעות, כנ’גדדעתו החולקת של השופט י’ כהן.

 

י’ אלדר – בשם העותרים.

ד”ר מ’ חשין, סגן פרקליט המדינה – בשם המשיב.

 

ניתן היום, כח אדר ה’תשל”א (25/03/1971).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *