תקציר אבישלום וסטרייך “על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל” (2017)

אבישלום וסטרייך “בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל” דין ודברים 10 (2017) 69

 

“בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל” אבישלום וסטרייך *

 

המאמר עוסק בדמותם ובתבניתם של הנישואים האזרחיים בישראל. המאמר הוא נדבך בדיון הער בשאלת הנישואין והגירושין בישראל, בין השאר בהמשך לדיון קודם שערכנו פרופ’ פנחס שיפמן ואנוכי בנושא זה. תרומתו של המאמר לשיח בתחום היא משולבת: ראשית, המאמר מנתח היבטים מרכזיים בדיני הנישואין והגירושין העכשוויים, מאפיין אותם וחושף את תהליכי ההתקרבות בין הדין הדתי לבין הדין האזרחי בתחומים אלו (בניגוד לטיעון רווח במחקרים אחרים); שנית, המאמר מרחיב ומעמיק את יסודותיו הנורמטיביים של הדין האזרחי העתידי בישראל, ומתוך כך פורס את עיקריו של הדין העתידי במגוון נושאים. שני ההיבטים קשורים זה לזה ונובעים זה מזה ומובילים בסופו של דבר לדין ראוי הן נורמטיבית והן משיקולי מדיניות.

המאמר מנתח נושא זה באמצעות כמה ממדי דיון – ניתוח עומק של היבטים הנוגעים לדיני הנישואין והגירושין בהווה והמשמעות הנורמטיבית-ערכית של ההסדרים השונים בעתיד. המאמר טוען כי שיטת המסגרת האזרחית המשותפת לנישואין ולגירושין שהוצעה בעבר, נוהגת בהיבטים רבים בדיני המשפחה כבר בהווה, והיא השיטה העדיפה בעתיד. היא איננה מהפכנית אלא יוצרת דווקא המשכיות למצב המשפטי הקיים, ובכך יתרונה הפרגמטי; היא מאפשרת יצירת גשר בין ה’דתי’ ל’דמוקרטי’ במדינת ישראל, ובכך יתרונה החברתי-משפטי; לבסוף, היא מאפשרת לבנות מודל נורמטיבי ראוי של נישואין וגירושין אזרחיים בישראל.

המאמר בוחן את יתרונותיו של מודל זה בכמה תחומים, ובמרכזם טקסי הנישואין, עניינים ממוניים (חלוקת רכוש ומזונות) ומשטר הגירושין. בנושאים אלו, טוען המאמר, המשפט הישראלי נמצא כבר כעת ראשו ורובו בתוך מסגרת אזרחית משותפת. באשר לעתיד – דווקא לשיטת המסגרת האזרחית יש הפוטנציאל להוביל לפשרה ולאיזון בין הדין האזרחי לדין הדתי השרויים במתח מתמיד בהקשר הישראלי, ובד בבד להעניק אוטונומיה מרבית לבני הזוג תוך שמירה על עקרונות החירות והשוויון.

 

א. מבוא

ב. נישואין וגירושין אזרחיים בישראל: יסודות

1. מעמדם של נישואין אזרחיים בישראל: רקע

2. מודלים לנישואין ולגירושין אזרחיים

ג. בין שיטת המסלולים למסגרת האזרחית

1. מוקדי מתח: נישואין, רכוש וגירושין

2. טקס הנישואין

3. ענייני רכוש

4. משטר הגירושין האזרחי במשפט הישראלי

5. גירושין ללא אשם: הדין הדתי

6. משטר הגירושין: שיטת המסלולים ומסגרת אזרחית

7. נישואין, רכוש וגירושין: מסקנות

ד. אחרית דבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *