תב”כ (בחירות מרכזית) 26/19 חדו”ש נ’ קול ברמה ואח’ (10/01/2013)

תב”כ (בחירות מרכזית) 26/19 חדו”ש נ’ קול ברמה (10/01/2013) – DOCX / PDF

 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 19

תב”כ 26/19

 

בפני:

כבוד היושב-ראש השופט אליקים רובינשטיין

 

המבקשת:

חדו”ש – לחופש דת ושויוון

על ידי באי כוח עו”ד הרב אורי רגב ועו”ד עדנה מירב

נגד

המשיבים:

1. קול ברמה בע”מ

על ידי בא כוח עו”ד שי רובינשטיין ועל ידי מר אבי מימרן

2. רשימת ש”ס – התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

3 הרב עובדיה יוסף

4. יהודה אבידן

5. מרדכי לביא

6. שלמה בניזרי

כולם על ידי בא כוח עו”ד נדב עשהאל ועל ידי מר יהודה אבידן

7. הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

על ידי בא כוח עו”ד דרור גדרון ועל ידי המנכ”לית בפועל גברת א’ מצגר

8 היועצ המשפטי לממשלה

על ידי עו”ד רועי שויקה מפרקליטות המדינה

 

פניה בענין תעמולת בחירות אסורה

 

החלטה

 

א. הפניה – שהגיעתני היום – נסבה על שידורים של “קול ברמה”, תחנת רדיו המפוקחת על ידי הרשות השניה, שכנטען יש בהם תעמולת בחירות אסורה לפי החוק. השידורים בהם מדובר הם של הרב עובדיה יוסף, וכן הרב שלמה בניזרי, מר יהודה אבידן ומר מרדכי לביא.

ב. נתבקשו צוים לאיסור כל האמור, ולגבי הרב יוסף גם – לחלופין – אפשרות של הקלטת דבריו ושידורם רק לאחר סינון מסרי תעמולה האסורים בחוק. נתבקש גם להורות ל”קול ברמה” לציית להוראות חוקי הבחירות.

ג. בתגובות שנתקבלו הובעו אלה: “קול ברמה” טענה, כי איסור שידורי התעמולה מופר ברשתות שונות, כי הבקשה הוגשה בשיהוי ועוד. ככל שהמדובר בשידורי הרב עובדיה יוסף נטען, כי רק אחוז קטן ביותר מהם היה בחינת תעמולה; לגבי מר אבידן נאמר כי נטל פסק זמן מהשתתפותו כפרשן בשידורו של מר לביא, ואין מקום לצו כללי.

ד. ש”ס טענה, כי נוצרת אכיפה סלקטיבית והמבקש רודף אותה, וכן כי הוגשה הבקשה בשיהוי ניכר, כי חומר הראיות סלקטיבי, ואין מקום להבחין בין דברי הרב יוסף – שכמעט כולם הם דברי תורה – גם אם הוסיף התבטאות פוליטית, לבין דברים מאת מרואיינים רבים במערכת הפוליטית שהם דברי תעמולה ואין אכיפה לגביהם. צוין, כי מר אבידן החליט ליטול פסק זמן מהשתתפותו בפנל בתכנית האמורה של מר לביא.

ה. מטעם הרשות השניה נטען, כי היא הוציאה הנחיות מפורטות לכל המפוקחים על-ידיה בענין שידורי תעמולה. אשר לתלונה הקונקרטית נאמר, כי הוסכם שמר אבידן לא יועלה עוד לשידור עד לאחר תקופת הבחירות (אזכיר גם את החלטתי לגביו מיום 26.12.12 בתב”כ 3/19), וכי ננקטו הליכי הפרה, בין השאר, באשר לתכנית הרב בניזרי, שאף היא לא תועלה עד לאחר בחירות. אשר לשידורי הרב יוסף, נמצא כי בארבעה מתוכם נכללה לכאורה תעמולת בחירות אסורה, ולכן הוחלט כי שידור שיעורי התורה יבוצע בעיכוב, קרי, הם ישודרו לאחר שעורכי התחנה יסירו, באמצעות עריכה, כל תעמולת בחירות אסורה (צורפה הנחית המנהלת הכללית (בפועל) של הרשות השניה מיום 10.1.13, נספח 9 לתגובת הרשות השניה). על כן, כך נטען, נתייתרה לכאורה הבקשה.

ו. מטעם היועץ המשפטי לממשלה נאמר, כי איסור התעמולה שבחוק ישים גם לרדיו האזורי, הן בהתאם לתנאי הזיכיון במישור הרגולטורי והן בתחום הפלילי; נאמר, כי במישור הרגולטורי הודעת הרשות השניה מספקת.

ז. קיימנו הערב דיון מקיף עם כל הנוגעים בדבר. עיקרי העמדות תוארו מעלה מן הכתובים ולא נחזור עליהם.

ח. הכרעתי היא כי אכן הודעת הרשות השניה במישור דיני הבחירות, כפי שהיא לעת הזאת, נותנת מענה לבקשה. אציין, כי הבקשה הוגשה בשיהוי, וצר על כך, אך נוכח ההכרעה אין מקום להידרש לכך עוד.

ט. אין צורך להכביר מלים ולהוסיף בשעה זו על שנאמר כבר פעמים רבות על ידי השופטים יושבי ראש הועדה קודמי ועל ידי, כי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי”ט-1959, טעון שינויים. ואולם, הוא מצוי על ספר החוקים, ואין לבקש מהשופט בראש
ועדת הבחירות שיתעלם מהוראת חוק מפורשת, קרי, סעיף 5(א)(1) לחוק האוסר תעמולת בחירות בשידורי רדיו או טלויזיה ב-60 הימים שלפני הבחירות (וכן ראו לענייננו הספציפי סעיף 46(א)(3) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש”ן-1990); ועל כן – גם אם אין אנו מפעילים בלשים – בקשה ותלונה המגיעה בנושא זה צריכה להיבדק. ונוסיף, הפרת החוק היא הפרת חוק גם אם ניתן מקום שוה למועמדים שונים וכולם מפרים. ברי כי ישנן לא מעט הפרות של חוק דרכי תעמולה, אך גם עוצמותיהן שונות, ולא הרי ראיון עיתונאי (שניתן – וצריך – לגביו שהמראיינים יעמידו את המרואיינים על איסור התעמולה בחוק), כהרי נאום או דרשה, שאין לדעת מראש מה ייאמר בהם, ואין דרך להתמודד בשעת מעשה אם מופר החוק. לא כל שכן כשהמדובר באישיות בעלת השפעה עצומה בציבור הנוהה אחריה כרב עובדיה יוסף.

י. בסופו של יום, הושגה מטרתה של הבקשה על ידי החלטת הרגולטור – הרשות השניה – שעיקריה נרשמו מעלה, ועל כן דינה להימחק; ראו בדומה החלטת השופט (כתארו אז) מצא בתב”כ 12/15 ח”כ גולדשמידט נ’ ראש הממשלה. רשמתי לפני איפוא לעת הזאת את הודעת הרשות השניה ובכפוף לה נמחקת הבקשה.

 

ניתנה היום, כ”ח בטבת התשע”ג (10.1.13).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *