“גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019)   “גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”   א. “תמונת מצב” 1. עת לדבר 2. עובדות ולא רגשות 3. השאלה המתבקשת 4. ציפיות המדינה 5. שלילת סמכויות להמשך קריאה …

מבוא

מריבוי הבעיות המתעוררות בבית חרושת בתי הדין. הרי אינך יודע אם הכלה/ החתן אינם בנים לאשה שהתגרשה ע”י כפיית גט. ואולי היא עצמה גרושה שלא כהלכות השו”ע אלא כמערכת הרבנות. או שמא הטעו את הבעל למתן גט. והוי גט בטעות. להמשך קריאה …