“שואה בהסכמה – מהדורת ה’תשפ”ג אייר” (2023)

שואה בהסכמה (2023) – PDF   “שואה בהסכמה”   פרקי הלכה והשקפה במבחן המציאות האם מותר לשאת אשה שהתגרשה ברבנות? האם יש הבדל בין גט הנעשה ברבנות בכפיה לבין גט הנעשה בהסכמה? תחקיר עומק על בתי הדין הרבניים שמביאים שואה להמשך קריאה …

“שואה בהסכמה – מהדורת ה’תשפ”ב אדר-א” (2022)

שואה בהסכמה (2022) – PDF   שואה בהסכמה   פרקי הלכה והשקפה במבחן המציאות האם מותר לשאת אשה שהתגרשה ברבנות? האם יש הבדל בין גט הנעשה ברבנות בכפיה לבין גט הנעשה בהסכמה? תחקיר עומק על בתי הדין הרבניים שמביאים שואה להמשך קריאה …

“גיטי הכזב” (2019)

“גיטי הכזב” (2019) – PDF   “גיטי הכזב – על הבעיות החמורות הנגרמות מפיקוח המדינה ומכניסת חוקי הבג”ץ ובתי המשפט לבתי הדין הרבניים”   א. “תמונת מצב” 1. עת לדבר 2. עובדות ולא רגשות 3. השאלה המתבקשת 4. ציפיות המדינה 5. להמשך קריאה …

מבוא

מריבוי הבעיות המתעוררות בבית חרושת בתי הדין. הרי אינך יודע אם הכלה/ החתן אינם בנים לאשה שהתגרשה ע”י כפיית גט. ואולי היא עצמה גרושה שלא כהלכות השו”ע אלא כמערכת הרבנות. או שמא הטעו את הבעל למתן גט. והוי גט בטעות. להמשך קריאה …