אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” (2020)

אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” ספר אליקים רובינשטיין (2020) 575   “‘מעוות לא יוכל לתקון’? על השימוש ב’גט מהרש”ם’ במדינת ישראל” אבישלום וסטרייך, עמיחי רדזינר   “וראוי לכל אדם לחרוט את להמשך קריאה …