פבלו לרנר, מרדכי-אלפרדו ראבילו “האיסור על שחיטה כשרה באירופה: בין חופש דת לצער בעלי חיים” (2018)

פבלו לרנר, מרדכי-אלפרדו ראבילו “האיסור על שחיטה כשרה באירופה: בין חופש דת לצער בעלי חיים” הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון (2018) 667   “האיסור על שחיטה כשרה באירופה: בין חופש דת לצער בעלי חיים” * פבלו לרנר, מרדכי-אלפרדו ראבילו להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית” (2018)

עמיחי רדזינר “‘מעגנת את עצמה’: על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית” הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון (2018) 607   “על התניית מתן הגט ועל חדשנות הלכתית” מאת עמיחי רדזינר*   “מבחינה עקרונית מוסיפה להתקיים החלוקה בעניין סמכויות השיפוט להמשך קריאה …