רונן פרי, יחיאל קפלן “על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” (2008)

רונן פרי, יחיאל קפלן “‘תפסת מרובה לא תפסת’ – על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” העצמה במשפט (2008) 411   “‘תפסת מרובה לא תפסת: * על העצמה באמצעות דיני הנזיקין” רונן פרי **, יחיאל ש’ קפלן***   מבוא א. הצגת הבעיה להמשך קריאה …