הילי מודריק-אבן-חן “חופש הדת של פרטים וקבוצות ‘מיעוט בתוך מיעוט’: פסיקת בית המשפט העליון בראי פסקת ההגבלה בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם” (2020)

הילי מודריק-אבן-חן “חופש הדת של פרטים וקבוצות ‘מיעוט בתוך מיעוט’: פסיקת בית המשפט העליון בראי פסקת ההגבלה בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם” ספר רות לפידות – אסופת מאמרים של פרופ’ רות לפידות (2020) 135   חופש הדת של פרטים וקבוצות להמשך קריאה …

פבלו לרנר, מרדכי-אלפרדו ראבילו “האיסור על שחיטה כשרה באירופה: בין חופש דת לצער בעלי חיים” (2018)

פבלו לרנר, מרדכי-אלפרדו ראבילו “האיסור על שחיטה כשרה באירופה: בין חופש דת לצער בעלי חיים” הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון (2018) 667   “האיסור על שחיטה כשרה באירופה: בין חופש דת לצער בעלי חיים” * פבלו לרנר, מרדכי-אלפרדו ראבילו להמשך קריאה …

אשר מעוז “רקוויאם לבית הדין המיוחד” (2020)

אשר מעוז “רקוויאם לבית הדין המיוחד” ספר טירקל – פרקי הגות, עיון ומשפט (2020) 479   “רקוויאם לבית הדין המיוחד” * אשר מעוז **   א. דיני משפחה בישראל – הדין והדיין   בשניים התייחדו דיני המשפחה בישראל – בדין להמשך קריאה …

מנחם פרידמן “ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל” (1988)

מנחם פרידמן “ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל” המעבר מישוב למדינה 1947-1949: רציפות ותמורות (1988) 47   “ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל” מנחם פרידמן   מבוא – על הסכם הסטטוס קוו – “הגירסא הרשמית” א – תחקיר להמשך קריאה …

עמנואל גוטמן “קשרים בין כנסייה למדינה במערב הדמוקרטי” (1996)

עמנואל גוטמן “קשרים בין כנסייה למדינה במערב הדמוקרטי” דת ומדינה בישראל 1994-1995 (1996) 7   “קשרים בין כנסייה לבין מדינה במערב הדמוקרטי” עמנואל גוטמן *   הקשרים בין פוליטיקה לבין דת הם מרובים ומגוונים. לעתים קרובות השלטון משתמש בדת לצרכיו להמשך קריאה …

דניאל סטטמן “פגיעה ברגשות דתיים” (1998)

דניאל סטטמן “פגיעה ברגשות דתיים” רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז”ל (1998) 133   “פגיעה ברגשות דתיים” * דני סטטמן   “לעלבון האלים ידאגו האלים עצמם.” (ג’ ס’ מיל) “הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא להמשך קריאה …

חמן-פורה שלח “חרות הדת והפרט בעיר בעלת אוכלוסיה מעורבת” (1983)‎

חמן-פורה שלח “חרות הדת והפרט בעיר בעלת אוכלוסיה מעורבת” ירושלים – היבטים משפטיים (1983) 18   “חרות הדת והפרט בעיר בעלת אוכלוסיה מעורבת” חמן-פורה שלח   הנושא עשוי לרמוז כי בעיות חרות המצפון והדת חמורות במיוחד בעיר שאוכלוסייתה מעורבת; דעה להמשך קריאה …

רות גביזון “הקדמה לספר חירות המצפון והדת” (1990)

רות גביזון “הקדמה לספר חירות המצפון והדת” חירות המצפון והדת – אסופת מאמרים לזכרו של חמן-פורה שלח (1990) 7   “הקדמה לספר חירות המצפון והדת” רות גביזון   הקדמה   עדיין קשה לעסוק בהנצחתם של ד”ר חמן פ’ שלח ומשפחתו. להמשך קריאה …

חיים-הרמן כהן “הממד הדתי בטכסי נישואין” (1996)

חיים-הרמן כהן “הממד הדתי בטכסי נישואין” ספר זיכרון לגד טדסקי (1996) 265   “הממד הדתי בטכסי נישואין” * חיים-הרמן כהן **   ‏אחד מגדולי האנתרופולוגים כתב פעם שאין לך שטח משטחי המשפט אשר בו הניסיון לקבוע את המצב המשפטי מביא להמשך קריאה …

בנימין נויברגר “דת ומדינה – הסדרים ומגמות במדינות דמוקרטיות” (2002)

בנימין נויברגר “דת ומדינה – הסדרים ומגמות במדינות דמוקרטיות” שני עברי הגשר: דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל (2002) 3   “דת ומדינה – הסדרים ומגמות במדינות דמוקרטיות” בנימין נויברגר   א. מבוא   במדינות דמוקרטיות נוהג מגוון רחב של הסדרים להמשך קריאה …

דפנה ברק-ארז “על טייסות וסרבניות מצפון: מאבק אחד או מאבקים שונים?” (2007)

דפנה ברק-ארז “על טייסות וסרבניות מצפון: מאבק אחד או מאבקים שונים?” עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (2007) 65   “על טייסות וסרבניות מצפון: מאבק אחד או מאבקים שונים?” דפנה ברק-ארז *   א. מבוא. ב. הסדרים שונים בצלן של הכרזות שוויון. ג. להמשך קריאה …

חמן-פורה שלח “חירות המצפון והדת במשפט הישראלי” (1990)

חמן-פורה שלח “חירות המצפון והדת במשפט הישראלי” חירות המצפון והדת – אסופת מאמרים לזכרו של חמן-פורה שלח (1990) 23    “חירות המצפון והדת במשפט הישראלי” חמן-פורה שלח   מתוך חלק ראשון – הגדרת חירות המצפון והדת   1. פרק ראשון: להמשך קריאה …

חמן-פורה שלח “חירות המצפון והדת בישראל וההגבלות על חופש הנישואין” (1982)

חמן-פורה שלח “על חירות המצפון וחירות הלב: חירות המצפון והדת בישראל וההגבלות על חופש הנישואין” זכויות אזרח בישראל – קובץ מאמרים לכבוד חיים-הרמן כהן (1982) 85   “חירות המצפון והדת בישראל וההגבלות על חופש הנישואין” חמן-פורה שלח   א. כללי להמשך קריאה …

דוד הד “סירוב – פוליטי או מצפוני” (1990)

דוד הד “סירוב – פוליטי או מצפוני” על דמוקרטיה וציות (1990) 87   בספרות הפילוסופית העוסקת בעשורים האחרונים בשאלת הסירוב לציית לחוק, ההבחנה בין מרי אזרחי (civil disobedience) לבין סרבנות מצפונית (conscientious objection) כמעט מובנת מאליה כמסגרת לכל דיון בנושא. חסידי להמשך קריאה …

ישי מנוחין “ציות, סרבנות – בין הצדקה לחובה” (1990)

ישי מנוחין “ציות, סרבנות – בין הצדקה לחובה” על דמוקרטיה וציות (1990) 99   “ציות, סרבנות בין הצדקה לחובה” ישי מנוחין   ציות חלקי וסרבנות סלקטיבית עלו לדיון ציבורי בעיקר בשלושים השנים האחרונות. תיאוריות רבות עסקו באלטרנטיבות אלה, בתיאורן ובהערכתן. להמשך קריאה …

מייקל וולצר “החובה לא לציית” (1985)

מייקל וולצר “החובה לא לציית” גבול הציות (1985) 32   “החובה לא לציית” מייקל וולצר   לפי התיאוריה הפוליטית הליבראלית – כפי שעיצב אותה ג’ון לוק – כל אזרח פרטי, ששליטי המדינה מדכאים אותו, זכאי לא לציית לפקודות השליטים, להפר להמשך קריאה …

ישעיהו ליבוביץ “האדם הלוחם ומדינתו” (1985)

ישעיהו ליבוביץ “האדם הלוחם ומדינתו” גבול הציות (1985) 160   “האדם הלוחם ומדינתו” ישעיהו ליבוביץ   א   המלה הפותחת את “שולחן ערוך’” (טור אורח חיים, סימן א’) היא “יתגבר”. “גבורה” היא מן המונחים רבי המשמעות המתייחסים לתודעה, לרצון ולהתנהגות להמשך קריאה …

יוסף רז “הזכות למרי אזרחי” (1985)

יוסף רז “הזכות למרי אזרחי” גבול הציות (1985) 51   “הזכות למרי אזרחי” יוסף רז   השאלה שתידון במסה שלפנינו היא האם, ובאילו נסיבות, קיימת זכות מוסרית להפר את החוק בשל נימוקים מוסרים או פוליטיים. אניח שאם קיימת זכות מוסרית להמשך קריאה …

עדי צמח “האם חובה עליי לציית לחוק?” (1985)

עדי צמח “האם חובה עליי לציית לחוק?” גבול הציות (1985) 17   “האם חובה עליי לציית לחוק?” עדי צמח   סוקראטס: האמנם נכונה השמועה שנפוצה באתונה, קריטון יקירי, כי מנוי וגמור עמך שלא תציית לחוק הגיוס הכללי, ולא תצא למלחמה להמשך קריאה …

מוהנדס קרמצ’נד גאנדי “אי ציות אזרחי כזכות טבעית” (1998)

מוהנדס קרממצ’נד גאנדי “אי ציות אזרחי כזכות טבעית” אי-ציות ודמוקרטיה (1998)   הסוגיה המיידית   סווארג’, הת’ליפות, וחבל פנג’ב [1] תופסים מקום משני בלבד בסוגיה שפתאום הטילה הממשלה על המדינה. לפני שנוכל להשיג התקדמות נוספת לעבר היעד שלנו, עלינו להבטיח להמשך קריאה …