זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” (1977)

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 153   “כפיית גט להלכה ולמעשה” זרח ורהפטיג   א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפייה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. להמשך קריאה …

מאיר-יששכר מזוז “נישואין אזרחיים ותוצאותיהם” (1977)

מאיר-יששכר מזוז “נישואין אזרחיים ותוצאותיהם” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 233   “נישואין אזרחיים ותוצאותיהם” מאיר-יששכר מזוז   מבוא א. כללי ב. נישואין אזרחיים לסוגייהם ג. רקע הלכתי לנישואין אזרחיים   פרק א: המעמד האישי חלק ראשון: חששות הלכתיים 1. קידושי להמשך קריאה …