זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” (1977)

זרח ורהפטיג “כפיית גט להלכה ולמעשה” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 153   “כפיית גט להלכה ולמעשה” זרח ורהפטיג   א. מבוא ב. הסכמה, רצון ולחץ ג. הרתיעה משימוש בלחץ ובכפייה למתן גט ד. סמכות בית הדין בכפיית הגט ה. להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” (2022)

עמיחי רדזינר “שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” שנתון המשפט העברי 31 (2021-2022) 179   “שובו של רבנו תם: הטלת הרחקות דתיות, חברתיות וכלכליות על סרבני גט בבתי הדין הרבניים” עמיחי להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “הספק בהלכה ובמשפט” (1974)

פנחס שיפמן “הספק בהלכה ובמשפט” שנתון המשפט העברי 1 (1974) 328   “הספק בהלכה ובמשפט” * פנחס שיפמן   “למד לשונך לומר ‘איני יודע’ … אינה הוראה המכוונת אל השופט” (מפי השופט זילברג) **.   א. הספק במשפט ב. הספק להמשך קריאה …

מאיר-יששכר מזוז “נישואין אזרחיים ותוצאותיהם” (1977)

מאיר-יששכר מזוז “נישואין אזרחיים ותוצאותיהם” שנתון המשפט העברי 3-4 (1976-1977) 233   “נישואין אזרחיים ותוצאותיהם” מאיר-יששכר מזוז   מבוא א. כללי ב. נישואין אזרחיים לסוגייהם ג. רקע הלכתי לנישואין אזרחיים   פרק א: המעמד האישי חלק ראשון: חששות הלכתיים 1. קידושי להמשך קריאה …

אשר מעוז “הרבנות ובתי הדין – בין פטיש החוק לסדן ההלכה” (1991)

אשר מעוז “הרבנות ובתי הדין – בין פטיש החוק לסדן ההלכה” שנתון המשפט העברי 16-17 (1990-1991) 289   אשר מעוז “הרבנות ובתי הדין – בין פטיש החוק לסדן ההלכה” *   א. החיכוכים בין מוסדות הלכתיים למוסדות אזרחיים; ב. יחסי להמשך קריאה …

עזרא בצרי “גט מעושה” (1991)

עזרא בצרי “גט מעושה” שנתון המשפט העברי 16-17 (1990-1991) 21 – DOCX / PDF   “גט מעושה” עזרא בצרי *   א. עובדות המקרה; ב. האפשרויות העומדות בפני בית-הדין; ג. דינו של המסרב לבוא לבית-דין ישראל; ד. החששות בכפיית גט; להמשך קריאה …