שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” (2009)

שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” שורת הדין 15 (2009) 429 – DOCX / PDF   “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר שלום   סרבן גט שהושם בכלא מסוים, וזה להמשך קריאה …

אריאל ינאי “בעל שחייב בגט האם יכול להתנות תנאים” (2009)

אריאל ינאי “בעל שחייב בגט האם יכול להתנות תנאים” שורת הדין 15 (2009) 361 – DOCX / PDF   “בעל שחייב בגט האם יכול להתנות תנאים” אריאל ינאי 1   א. דעת מהרשד”ם בעל שחויב לגרש, אם עושה תנאי שאפשר להמשך קריאה …

אברהם-צבי שינפלד “אלימות כעילה לגירושין” (2009)

אברהם-צבי שינפלד “אלימות כעילה לגירושין” שורת הדין 15 (2009) 312 – DOCX / PDF   “אלימות כעילה לגירושין” אברהם-צבי שינפלד 1   א. קנסות ועונשים למי שמכה את אשתו, לא בעינן התראה. ב. לגבי חיוב גט או לכפות גט, בעינן להמשך קריאה …

דוד לבנון “כפיה לגרש למי שאינו זן” (2009)

דוד לבנון “כפיה לגרש למי שאינו זן” שורת הדין 15 (2009) 252 – DOCX / PDF   “כפיה לגרש למי שאינו זן” דוד לבנון   א. 1. באומר איני זן ואיני מפרנס, נחלקו רב ושמואל אם כופין לגרש או שכופין להמשך קריאה …