יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” (2008)

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” שורת הדין 14 (2008) 289 – DOCX / PDF   “התחייבות למזונות אם לא יגרש” יעקב-בצלאל זולטי זצ”ל   א. בעל שמתחייב מזונות לאשתו אם יסרב לתת גט לאחר פירוד אזרחי ביניהם. חיוב להמשך קריאה …

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” (2008)

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” שורת הדין 14 (2008) 241 – DOCX / PDF   “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” אוריאל לביא   א. חיוב מזונות בהסכמי קדם נשואין, אפילו אם לא להמשך קריאה …

יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” (2008)

יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” שורת הדין 14 (2008) 157 – DOCX / PDF   “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” יגאל לרר   א. נחלקו להמשך קריאה …