נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” (2007)

נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” שורת הדין 13 (2007) 277 – DOCX / PDF   “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” נחום גורטלר א. העובדות. ענף א’ א. דעת רש”י, הרשב”ם והרמב”ם שעדים שראו להמשך קריאה …