ישראל שחור “שיכרות כעילה לגירושין” (2007)

ישראל שחור “שכרות כעילה לגירושין” שורת הדין 11 (2007) 304 – DOCX / PDF   “שיכרות כעילה לגירושין” ישראל שחור   א. לכאורה נחלקו הרי”ו והמהרש”ל האם שיכרות היא עילה לגירושין. הרי”ו והמהרש”ל. וישוב דבריהם שיש לחלק בין שותה תמיד, להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “זכות הבעל בנכסי מלוג כשאשתו ספק מורדת” (2007)

יוסף גולדברג “זכות הבעל בנכסי מלוג כשאשתו ספק מורדת” שורת הדין 11 (2007) 221 – DOCX / PDF   “זכות הבעל בנכסי מילוג, כשאשתו ספק מורדת” יוסף גולדברג   א. דין “מאיס עלי” אולי זה דוקא במאיסות גופנית, ולא מאיסות מחמת להמשך קריאה …

חיים-יהודה רבינוביץ “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי'” (2007)

חיים-יהודה רבינוביץ “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי’” שורת הדין 11 (2007) 247 – DOCX / PDF   “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי’” חיים-יהודה רבינוביץ   א. נחלקו הראשונים באשה שאמרה מאיס עלי, ממתי מפסיד הבעל פירות. מעת הגירושין להמשך קריאה …