שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” (2006)

שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” שורת הדין 10 (2006) 529 – DOCX / PDF   “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” 1 שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר (בית דין רבני לערעורים)   להמשך קריאה …

דוד ברדוגו “האם חייב ללוות למזונות אשתו וילדיו” (2006)

דוד ברדוגו “האם חייב ללוות למזונות אשתו וילדיו” שורת הדין 10 (2006) 79 – DOCX / PDF   “האם חייב ללוות למזונות אשתו וילדיו” 1 דוד ברדוגו   א. באין לו לזון את אשתו נחלקו הב”י והרמ”א האם כופין לגרש. להמשך קריאה …