דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” (2005)

דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” שורת הדין 9 (2005) 268 – DOCX / PDF   “כפיית גט בבעל עקר” דוד בירדוגו   א. ב. ג. ד. הדין ודברים שיש בין הבעל והאשה בנוגע לפוריות הבעל והאם הרופאים נאמנים על להמשך קריאה …

יצחק אלמליח “הסכמת הבעל לגט עקב חיובו במזונות גבוהים ע”י ערכאות” (2005)

יצחק אלמליח “הסכמת הבעל לגט עקב חיובו במזונות גבוהים ע”י ערכאות” שורת הדין 9 (2005) 251 – DOCX / PDF   “הסכמת הבעל לגט, עקב חיובו במזונות גבוהים ע”י ערכאות” יצחק אלמליח   א. כשמאיימים על בעל ומפחידים אותו שיפסיד להמשך קריאה …

אברהם צבי שינפלד “חיוב גט בספק קידושין” (2005)

אברהם צבי שינפלד “חיוב גט בספק קדושין” שורת הדין 9 (2005) 158 – DOCX / PDF   “חיוב גט בספק קידושין” אברהם-צבי שינפלד   א. דעת הר”ח אור זרוע, דבספק קידושין, או בספק גירושין, אפשר לכוף את הבעל לגרשה, ולכאורה כן להמשך קריאה …