אוריאל לביא “ביאור הלכה של הרחקות דר”ת” (2003)

אוריאל לביא “ביאור הלכה של הרחקות דר”ת” שורת הדין 8 (2003) 436 – DOCX / PDF   “ביאור הלכה של הרחקות דר”ת” אוריאל לביא   א. הרחקות דר”ת שהם מניעת טובה לבעל. האם הם תלויים במידת הלחץ שהבעל נלחץ מחמתם, להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” (2003)

יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” שורת הדין 8 (2003) 456 – DOCX / PDF   “בענין הרחקות דר”ת (השגה לתגובה)” – יוסף גולדברג   א. ב. חילוק בין גירסת המהרי”ק בדברי ר”ת, לבין הנדפס בספר הישר לר”ת לגבי להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “מניעת טובה מאדם – האם נחשב ‘גט מעושה'” (2003)

יוסף גולדברג “מניעת טובה מאדם – האם נחשב ‘גט מעושה’” שורת הדין 8 (2003) 409   “מניעת טובה מאדם האם נחשב ‘גט מעושה’” יוסף גולדברג   א. שיטת מהרי”ק בשם ר”ת דמניעת טובה לא הוי גט מעושה, וסלוק דבר שכבר להמשך קריאה …