שמואל פופוביץ “בענין פירות נכסי מלוג” (1998)

שמואל פופוביץ “בענין פירות נכסי מלוג” שורת הדין 4 (1998) 131 – DOCX / PDF   “בענין פירות נכסי מלוג” שמואל פופוביץ’   א. בנכסי מלוג שהבעל שותף בחציים, אפ”ה נאמר הדין דמה שהוציא הוציא. ואין יכול לתבוע מהאשה ההוצאות, להמשך קריאה …

אוריאל לביא “מזונות אשה שעזבה בטענה מוצדקת ותובעת גט” (1998)

אוריאל לביא “מזונות אשה שעזבה בטענה מוצדקת ותובעת גט” שורת הדין 4 (1998) 73 – DOCX / PDF   “מזונות לאשה שעזבה בטענה מוצדקת ודורשת גט” אוריאל לביא א. אשה שעזבה את בית בעלה בטענה מוצדקת לא הפסידה זכאותה למזונות. להמשך קריאה …

גדליה אקסלרוד “בחיובי האם במזונות ילדיה” (1998)

גדליה אקסלרוד “בחיובי האם במזונות ילדיה” שורת הדין 4 (1998) 66 – DOCX / PDF   “בחיובי האם במזונות ילדיה” גדליה אקסלרוד   א. כופין את האב לזון את בנו. וכן שאר קרובים כגון אחיו וכד’. ב. כופין אותו לזון, להמשך קריאה …

יקותיאל כהן “מזונות קטנים למעלה משש (גביה שלא בפני האב)” (1995)

יקותיאל כהן “מזונות קטנים למעלה משש (גביה שלא בפני האב)” שורת הדין 4 (1995) 58 – DOCX / PDF   “מזונות קטנים למעלה משש (גביה שלא בפני האב)” יקותיאל כהן   א. רוב הפוסקים סוברים שמי שהלך למדינת הים אין להמשך קריאה …