גדליה אקסלרוד “גט שניתן מחמת חיוב מזונות בסכום גבוה” (1994)

גדליה אקסלרוד “גט שניתן מחמת חיוב מזונות בסכום גבוה” שורת הדין 1 (1994) 238 – DOCX / PDF   “גט שניתן מחמת חיוב מזונות בסכום גבוה” גדליה אקסלרוד   א. אדם שקבל על עצמו קנסות אם לא יגרש את אשתו להמשך קריאה …

חגי איזירר “חלוקת רכוש במורדת שלא ע”פ דינא דמתיבתא” (1994)

חגי איזירר “חלוקת רכוש במורדת שלא ע”פ דינא דמתיבתא” שורת הדין 1 (1994) 79 – DOCX / PDF   “חלוקת רכוש במורדת שלא ע”פ דינא דמתיבתא” חגי איזירר   א. במורדת מחמת מאיס עלי – נחלקו הפוסקים אם יש לבעל להמשך קריאה …

חיים-יהודה רבינוביץ “תוקפם של נישואין בעד כשר ועד פסול” (1994)

חיים-יהודה רבינוביץ “תוקפם של נישואין בעד כשר ועד פסול” שורת הדין 1 (1994) 75 – DOCX / PDF   “תוקפם של נישואין בעד כשר ועד פסול” חיים-יהודה רבינוביץ   א. כתבו הפוסקים, קידש בפני עדים אפילו לא אמר להם אתם להמשך קריאה …