רפאל-שלמה דיכובסקי “בית הדין הרבני הגדול ירושלים – סמכות דיון” (2002)

רפאל-שלמה דיכובסקי “בית הדין הרבני הגדול ירושלים – סמכות דיון” שורת הדין 7 (2002) 465 – DOCX / PDF   בית הדין הרבני הגדול ירושלים   פסק-דין   שלמה דיכובסקי   הבעיה בתיק זה, מיוחדת במינה. הצדדים אזרחי ישראל ותושביה, להמשך קריאה …

רות גביזון “דת ומדינה: הפרדה והפרטה” (1994)

רות גביזון “דת ומדינה: הפרדה והפרטה” משפט וממשל 2 (1994) 55   “דת ומדינה: הפרדה והפרטה” רות גביזון *   א. מבוא. ב. הפרדה בין הדת למדינה: שלושה מובנים ויחסי הגומלין ביניהם. ג. כמה מובנים של “פרטיות” הדת; 1. היבטים להמשך קריאה …

צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי “חיוב לגרש אשה שניה” (2011)

צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי “חיוב לגרש אשה שניה” שורת הדין 17 (2011) 40 – DOCX / PDF   “חיוב לגרש אשה שניה” צבי-פסח פראנק, יעקב קלמס, ש.-משה אזולאי   בעל שנשא אשה על אשתו, חייב לגרש את אשתו להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום, חגי איזירר “קידושין וכתובה בעדים קרובים” (2010)

שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום, חגי איזירר “קידושין וכתובה בעדים קרובים” שורת הדין 16 (2010) 80 – DOCX / PDF “קידושין וכתובה בעדים קרובים” שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום, חגי איזירר 1   א. אם בשעת הקידושין יחדו עדים ואח”כ הוברר שהם להמשך קריאה …

מאיר פרימן “קידושין וכתובה בעדים קרובים” (2010)

מאיר פרימן “קידושין וכתובה בעדים קרובים” שורת הדין 16 (2010) 48 – DOCX / PDF   “קידושין וכתובה בעדים קרובים” מאיר פרימן   א. עדי הקידושין שיוחדו היו קרובים זה לזה, יש הסוברים שמדאורייתא חלו הקידושין, שפסול קורבת העדים זה להמשך קריאה …

שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” (2009)

שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר-שלום “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” שורת הדין 15 (2009) 429 – DOCX / PDF   “הרעת תנאי מאסר לסרבן גט” שלמה-משה עמאר, שלמה דיכובסקי, עזרא בר שלום   סרבן גט שהושם בכלא מסוים, וזה להמשך קריאה …

אריאל ינאי “בעל שחייב בגט האם יכול להתנות תנאים” (2009)

אריאל ינאי “בעל שחייב בגט האם יכול להתנות תנאים” שורת הדין 15 (2009) 361 – DOCX / PDF   “בעל שחייב בגט האם יכול להתנות תנאים” אריאל ינאי 1   א. דעת מהרשד”ם בעל שחויב לגרש, אם עושה תנאי שאפשר להמשך קריאה …

אברהם-צבי שינפלד “אלימות כעילה לגירושין” (2009)

אברהם-צבי שינפלד “אלימות כעילה לגירושין” שורת הדין 15 (2009) 312 – DOCX / PDF   “אלימות כעילה לגירושין” אברהם-צבי שינפלד 1   א. קנסות ועונשים למי שמכה את אשתו, לא בעינן התראה. ב. לגבי חיוב גט או לכפות גט, בעינן להמשך קריאה …

דוד לבנון “כפיה לגרש למי שאינו זן” (2009)

דוד לבנון “כפיה לגרש למי שאינו זן” שורת הדין 15 (2009) 252 – DOCX / PDF   “כפיה לגרש למי שאינו זן” דוד לבנון   א. 1. באומר איני זן ואיני מפרנס, נחלקו רב ושמואל אם כופין לגרש או שכופין להמשך קריאה …

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” (2008)

יעקב-בצלאל ז’ולטי “תשובה אודות הסכם קדם נישואין” שורת הדין 14 (2008) 289 – DOCX / PDF   “התחייבות למזונות אם לא יגרש” יעקב-בצלאל זולטי זצ”ל   א. בעל שמתחייב מזונות לאשתו אם יסרב לתת גט לאחר פירוד אזרחי ביניהם. חיוב להמשך קריאה …

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” (2008)

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” שורת הדין 14 (2008) 241 – DOCX / PDF   “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” אוריאל לביא   א. חיוב מזונות בהסכמי קדם נשואין, אפילו אם לא להמשך קריאה …

יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” (2008)

יגאל לרר “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” שורת הדין 14 (2008) 157 – DOCX / PDF   “כפית בעל שאינו זן ומפרנס, לגרש – בגדר חיוב מזונות הבעל לאשתו” יגאל לרר   א. נחלקו להמשך קריאה …

נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” (2007)

נחום גורטלר “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” שורת הדין 13 (2007) 277 – DOCX / PDF   “בנמצא קרוב או פסול בין העדים או הדיינים” נחום גורטלר א. העובדות. ענף א’ א. דעת רש”י, הרשב”ם והרמב”ם שעדים שראו להמשך קריאה …

צבי-יהודה בן-יעקב “החזר מתנות בעקבות גירושין” (2007)

צבי-יהודה בן-יעקב “החזר מתנות בעקבות גירושין” שורת הדין 12 (2007) 284 – DOCX / PDF   “החזר מתנות בעקבות גירושין” צבי-יהודה בן-יעקב   א. דין שמין לאלמנה וגרושה. מקור דברי הגמ’ הוא באלמנה ששמין מה שעליה. ברמב”ם פסק שגם כשמגרש להמשך קריאה …

ישראל שחור “שיכרות כעילה לגירושין” (2007)

ישראל שחור “שכרות כעילה לגירושין” שורת הדין 11 (2007) 304 – DOCX / PDF   “שיכרות כעילה לגירושין” ישראל שחור   א. לכאורה נחלקו הרי”ו והמהרש”ל האם שיכרות היא עילה לגירושין. הרי”ו והמהרש”ל. וישוב דבריהם שיש לחלק בין שותה תמיד, להמשך קריאה …

יוסף גולדברג “זכות הבעל בנכסי מלוג כשאשתו ספק מורדת” (2007)

יוסף גולדברג “זכות הבעל בנכסי מלוג כשאשתו ספק מורדת” שורת הדין 11 (2007) 221 – DOCX / PDF   “זכות הבעל בנכסי מילוג, כשאשתו ספק מורדת” יוסף גולדברג   א. דין “מאיס עלי” אולי זה דוקא במאיסות גופנית, ולא מאיסות מחמת להמשך קריאה …

חיים-יהודה רבינוביץ “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי'” (2007)

חיים-יהודה רבינוביץ “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי’” שורת הדין 11 (2007) 247 – DOCX / PDF   “פירות נכסי מילוג במורדת ‘מאיס עלי’” חיים-יהודה רבינוביץ   א. נחלקו הראשונים באשה שאמרה מאיס עלי, ממתי מפסיד הבעל פירות. מעת הגירושין להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” (2006)

שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” שורת הדין 10 (2006) 529 – DOCX / PDF   “כשרות עדים שאינם שומרים תורה ומצוות” 1 שלמה דיכובסקי, אברהם שרמן, חגי איזירר (בית דין רבני לערעורים)   להמשך קריאה …

דוד ברדוגו “האם חייב ללוות למזונות אשתו וילדיו” (2006)

דוד ברדוגו “האם חייב ללוות למזונות אשתו וילדיו” שורת הדין 10 (2006) 79 – DOCX / PDF   “האם חייב ללוות למזונות אשתו וילדיו” 1 דוד ברדוגו   א. באין לו לזון את אשתו נחלקו הב”י והרמ”א האם כופין לגרש. להמשך קריאה …

דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” (2005)

דוד בירדוגו “כפיית גט בבעל עקר” שורת הדין 9 (2005) 268 – DOCX / PDF   “כפיית גט בבעל עקר” דוד בירדוגו   א. ב. ג. ד. הדין ודברים שיש בין הבעל והאשה בנוגע לפוריות הבעל והאם הרופאים נאמנים על להמשך קריאה …