מיכאל קורינאלדי “חוק השבות – הלכה למעשה” (2001)

מיכאל קורינאלדי “חוק השבות – הלכה למעשה” קרית המשפט 1 (2001) 155   “חוק השבות – הלכה למעשה” * מיכאל קורינאלדי **   1. מבוא 2. זכות השבות המקורית – יהודי מלידה (‘מיהו יהודי’) 3. ‘מיהו גר’? 4. מומרים מרצון להמשך קריאה …

מנשה שאווה “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” (2001)

מנשה שאווה “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” קרית המשפט 1 (2001) 103   “רישום של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת-שלזינגר ובתיחום גבולותיה” * מנשה שאווה ** להמשך קריאה …

ליאת שכטר “הערות על דרכי פרשנותו ועל אופן יישומו של סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, ה’תשל”ג-1973” (2003)

ליאת שכטר “הערות על דרכי פרשנותו ועל אופן יישומו של סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, ה’תשל”ג-1973” קרית המשפט 3 (2003) 551   “הערות על דרכי פרשנותו ועל אופן יישומו של סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני-זוג, ה’תשל”ג-1973” להמשך קריאה …

ליאת שכטר “האם התקנות בדבר “בקשה ליישוב סכסוך” בבית-המשפט לעניני משפחה חורגות מסמכות?” (2001)

ליאת שכטר “האם התקנות בדבר ‘בקשה ליישוב סכסוך’ בבית-המשפט לענייני משפחה חורגות מסמכות?” קרית המשפט 1 (2001) 353   “האם התקנות בדבר ‘בקשה ליישוב סכסוך’ בבית-המשפט לענייני משפחה חורגות מסמכות?” ליאת שכטר *   1. מבוא: החלטות סותרות בבית-המשפט לענייני להמשך קריאה …

מנשה שאווה “היש לנקוט ב’דחייה על הסף’ או ב’הקפאת התביעה’ במקרה של כריכת רכוש ומזונות אישה בתביעת גירושין של הבעל?” (2003)

מנשה שאווה “היש לנקוט ב’דחייה על הסף’ או ב’הקפאת התביעה’ במקרה של כריכת רכוש ומזונות אישה בתביעת גירושין של הבעל?” קרית המשפט 3 (2003) 145   “היש לנקוט ב’דחייה על הסף’ או ב’הקפאת התביעה’ במקרה של כריכת רכוש ומזונות אישה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “גיור של בן-זוג בישראל – היש בכוחו כדי לשנות את מעמדה האישי של האשה ולפגוע בזכויותיה?” (2001)

מנשה שאווה “גיור של בן-זוג בישראל – היש בכוחו כדי לשנות את מעמדה האישי של האשה ולפגוע בזכויותיה?” קרית המשפט 1 (2001) 67   “גיור של בן-זוג בישראל – היש בכוחו כדי לשנות את מעמדה האישי של האשה ולפגוע בזכויותיה?” להמשך קריאה …

אסף פורת “בית הדין הרבני כבורר” (2002)

אסף פורת “בית הדין הרבני כבורר” קרית המשפט 2 (2002) 503   “בית-הדין הרבני כבורר” אסף פורת *   א. הצגת השאלה   השאלה בה בחרתי לעסוק במאמר זה הינה, האם ראוי שבית-דין רבני ידון ויכריע בסכסוכים כבורר. מעבר לסמכויות להמשך קריאה …

עדי חן “תזכיר חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) (תיקון – סמכות בינלאומית וקביעת ערכאת שיפוט), התשס”א-2001, והערותינו עליו” (2002)

עדי חן “תזכיר חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) (תיקון – סמכות בינלאומית וקביעת ערכאת שיפוט), ה’תשס”א-2001, והערותינו עליו” קרית המשפט 2 (2002) 463   “תזכיר חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) (תיקון – סמכות בינלאומית וקביעת ערכאת להמשך קריאה …

מיכאל קורינאלדי “המעמד המשפטי של יילוד מהפריה מלאכותית” (2004)

מיכאל קורינאלדי “המעמד המשפטי של יילוד מהפריה מלאכותית” מיכאל קורינאלדי קרית המשפט 4 (2004) 361   “המעמד המשפטי של יילוד מהפריה מלאכותית” מיכאל קורינאלדי *   המעמד המשפטי של יילוד בדרך הפרייה מלאכותית conception sine concubit) = הריון ללא קיום להמשך קריאה …

חמי בן-נון “סרבנות ‘אידיאולוגית’ בראי בתי המשפט בישראל ובתי הדין הצבאיים” (2011)

חמי בן-נון “סרבנות ‘אידיאולוגית’ בראי בתי המשפט בישראל ובתי הדין הצבאיים” קרית המשפט 9 (2011) 1   “סרבנות ‘אידיאולוגית’ בראי בתי המשפט ובתי הדין הצבאיים בישראל” חמי בן-נון *   א. מבוא ב. סרבנות – מאפיינים והגדרות 1. סרבנות מצפון להמשך קריאה …