יחיאל קפלן, רונן פרי “על אחריותם בנזיקין של סרבני גט” (2005)

יחיאל קפלן, רונן פרי “על אחריותם בנזיקין של סרבני גט” עיוני משפט 28 (2005) 773   “על אחריותם בנזיקין של סרבני-גט” יחיאל קפלן *, רונן פרי **   תקציר   אלמונית ופלוני, יהודים תושבי ישראל, נישאים זה לזה על-פי דין להמשך קריאה …