אבנר-חי שאקי “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” (1974)

אבנר-חי שאקי “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” עיוני משפט 3 (1973-1974) 879   “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” אבנר-חי שאקי *   לעניין חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953 [1]   א. רקע הבעייה וטיבה ב. עמדת בית-המשפט העליון לגבי יהדותם להמשך קריאה …

יצחק שילה “עוד לבעיית ההיתנגשות בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית” (1974)

יצחק שילה “עוד לבעיית ההיתנגשות בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית” עיוני משפט 3 (1973-1974) 946   “עוד לבעיית ההיתנגשות בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית” יצחק שילה   שאלה: האם פירוש של בג”צ להוראת חוק פלונית מחייבת בית-דין רבני, שהגיע לפי להמשך קריאה …

שמחה מירון “חופש הדת לעומת החופש מדת” (1973)

שמחה מירון “חופש הדת לעומת החופש מדת” עיוני משפט 3 (1973) 414   “חופש הדת לעומת החופש מדת” שמחה מירון   א. מבוא ב. האיזון שבין ‘חופש הדת’ לבין ה’חופש מדת’ ג. ‘חופש הדת’ בחקיקה ד. ‘חופש הדת’ בפסיקה   להמשך קריאה …

אמנון רובינשטיין “הזכות לנישואין” (1974)

אמנון רובינשטיין “הזכות לנישואין” עיוני משפט 3 (1973-1974) 433   “הזכות לנישואין” אמנון רובינשטיין   א. מבוא   מי שבא לדון בשאלת הזכות לנישואין בישראל, נתקל בתופעה פרדוקסאלית: בשעה שבמדינות מערביות עומד מוסד הנישואין בסימן התגוננות בפני תנועות רדיקאליות, התוקפות להמשך קריאה …

משה דרורי “מי מוסמך לפרש הוראות חוק חילוני המופנות לבית דין דתי?” (1973)

משה דרורי “מי מוסמך לפרש הוראות חוק חילוני המופנות לבית דין דתי?” עיוני משפט 3 (1973-1974) 941   “מי מוסמך לפרש הוראות חוק חילוני המופנות לבית דין דתי?” משה דרורי *   (ע”א 61/71 כהן נ’ כהן [1]) ברשימה, שפורסמה להמשך קריאה …

צבי ברנזון “חופש הדת והמצפון במדינת ישראל” (1974)

צבי ברנזון “חופש הדת והמצפון במדינת ישראל” עיוני משפט 3 (1973-1974) 405   “חופש הדת והמצפון במדינת ישראל” צבי ברנזון *   האם מובטחים במדינת ישראל חופש הדת והמצפון בצורה חוקית ומחייבת? 1. בסימן 83 לדבר המלך במועצה, 1922 [1], להמשך קריאה …