יצחק שילה “חפיפת סמכויות בין הערכאה הדתית לערכאת החילונית ‏ – המצוי והרצוי” (1973)

יצחק שילה “חפיפת סמכויות בין הערכאה הדתית לערכאת החילונית ‏ – המצוי והרצוי” עיוני משפט 2 (1972-1973) 646   “חפיפת סמכויות בין הערכאה הדתית לערכאה החילונית – המצוי והרצוי” יצחק שילה *   א. מבוא ב. חפיפת סמכויות בין בית להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” (1974)

אבנר-חי שאקי “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” עיוני משפט 3 (1973-1974) 879   “יהודים אתיאיסטים – ‘יהודים’!‏” אבנר-חי שאקי *   לעניין חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953 [1]   א. רקע הבעייה וטיבה ב. עמדת בית-המשפט העליון לגבי יהדותם להמשך קריאה …

יצחק שילה “עוד לבעיית ההיתנגשות בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית” (1974)

יצחק שילה “עוד לבעיית ההיתנגשות בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית” עיוני משפט 3 (1973-1974) 946   “עוד לבעיית ההיתנגשות בין הערכאה האזרחית לערכאה הדתית” יצחק שילה   שאלה: האם פירוש של בג”צ להוראת חוק פלונית מחייבת בית-דין רבני, שהגיע לפי להמשך קריאה …

שמחה מירון “חופש הדת לעומת החופש מדת” (1973)

שמחה מירון “חופש הדת לעומת החופש מדת” עיוני משפט 3 (1973) 414   “חופש הדת לעומת החופש מדת” שמחה מירון   א. מבוא ב. האיזון שבין ‘חופש הדת’ לבין ה’חופש מדת’ ג. ‘חופש הדת’ בחקיקה ד. ‘חופש הדת’ בפסיקה   להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עקרון ‏טובת הילד” (1985)

אבנר-חי שאקי “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עיקרון ‏טובת הילד” עיוני משפט 10 (1984-1985) 5   “איפיונים בדיני משמורת קטינים – תוך דגש על ישום עיקרון טובת הילד” אבנר-חי שאקי *   א. מבוא ב. אופיים להמשך קריאה …

יעקב מירון “קץ ההתמכרות למשפט האנגלי בעניני המעמד האישי: השיפוט בעניני אבהות” (1980)

יעקב מירון “קץ ההתמכרות למשפט האנגלי בענייני המעמד האישי: השיפוט בענייני אבהות” עיוני משפט 7 (1979-1980) 729   “קץ ההתמכרות למשפט האנגלי בענייני המעמד האישי: השיפוט בענייני אבהות” יעקב מירון   (בג”צ 539/79 בוזגלו נ’ ביה”ד הרבני האזורי באר-שבע) * לאחרונה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק ב: החיוב במזונות ילדים מדין צדקה” (1980)

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק ב” עיוני משפט 7 (1979-1980) 583   “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק ב: החיוב במזונות ילדים מדין צדקה” * מנשה שאווה **   “צדקה וגמילות להמשך קריאה …

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק א: חיובו של אב במזונות ילדיו עד גיל חמש עשרה” (1980)

מנשה שאווה “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק א: חיובו של אב במזונות ילדיו עד גיל חמש עשרה” עיוני משפט 7 (1979-1980) 316   “מזונות ילדים קטינים במשפט העברי ובמשפט הפוזיטיבי – חלק א: חיובו של אב להמשך קריאה …

מנשה שאווה “יחסי-ממון בין בני-זוג שנישאו בחוץ-לארץ כשמקום מושבם ‏בשעת עריכת הנישואין היה במדינה זרה” (2000)

מנשה שאווה “יחסי-ממון בין בני-זוג שנישאו בחוץ-לארץ כשמקום מושבם ‏בשעת עריכת הנישואין היה במדינה זרה” עיוני משפט 22 (1999-2000) 571   “יחסי ממון בין בני-זוג שנישאו בחוץ-לארץ כשמקום מושבם בשעת עריכת הנישואין היה במדינה זרה” מנשה שאווה *   א. עיקרי להמשך קריאה …

מנשה שאווה “המועד למימוש הזכות לאיזון משאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973” (2000)

מנשה שאווה “המועד למימוש הזכות לאיזון משאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973”  עיוני משפט 22 (1999-2000) 563   “המועד למימוש הזכות לאיזון משאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג, ה’תשל”ג-1973” מנשה שאווה *   א. הרקע ב. הצעה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “ברירת-דין ביחסי ממון בין בני זוג” (1979)

מנשה שאווה “ברירת-דין ביחסי ממון בין בני זוג” עיוני משפט 6 (1978-1979) 247   “ברירת-דין ביחסי ממון בין בני-זוג” * מנשה שאווה **   מבוא א. כללי ברירת הדין לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני-זוג, ה’תשל”ג-1973 מבוא: האפשרויות להמשך קריאה …

אשר מעוז “”‘כרוך’ זה הכרוך על עקבנו” – על ה’כריכה’ בתביעת הגירושין'” (1989)

אשר מעוז “”‘כרוך’ זה הכרוך על עקבנו” – על ה’כריכה’ בתביעת הגירושין’” עיוני משפט 14 (1989) 101   “”‘כרוך’ זה הכרוך על עקבנו” – על ה’כריכה’ בתביעת הגירושין” אשר מעוז *   א. הלכת הכריכה – אינטרסים מתחרים ב. מבחני להמשך קריאה …

רות הלפרין-קדרי “פלורליזם משפטי בישראל: בג”צ ובתי הדין הרבניים בעקבות בבלי ולב” (1997)

רות הלפרין-קדרי “פלורליזם משפטי בישראל: בג”צ ובתי הדין הרבניים בעקבות בבלי ולב” עיוני משפט 20 (1996-1997) 683   “פלורליזם משפטי בישראל: בג”צ ובתי-הדין הרבניים בעקבות בבלי ולב [1]” * רות הלפרין-קדרי **   א. מבוא ב. הלכות עניין בבלי ועניין להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק שני” (1979)

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק שני” עיוני משפט 6 (1978-1979) 14   “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק שני” מנשה שאווה *   תוקפם של נישואי תערובת שנערכו בחו”ל   3. תוקפם של נישואי תערובת להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק ראשון” (1977)

מנשה שאווה “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק ראשון” עיוני משפט 5 (1976-1977) 526   “תוקפם של נישואי תערובת בישראל – חלק ראשון” * מנשה שאווה **   מבוא   שאלת תוקפם של נישואי תערובת בישראל [1] עשויה להתעורר להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על סמכות נשיא בית-המשפט העליון לפי חוק התרת נישואין והצורך בחוות-דעת של בית-הדין הדתי” (1992)

מנשה שאווה “על סמכות נשיא בית-המשפט העליון לפי חוק התרת נישואין והצורך בחוות-דעת של בית-הדין הדתי” עיוני משפט 16 (1991-1992) 13   שאווה “על סמכות נשיא בית-המשפט העליון לפי חוק התרת נישואין והצורך בחוות-דעת של בית-הדין הדתי” * מנשה שאווה להמשך קריאה …

מנשה שאווה “כללי השיפוט וברירת הדין בענייני התרת נישואין” (1971)

מנשה שאווה “כללי השיפוט וברירת הדין בענייני התרת נישואין” עיוני משפט 1 (1971-1972) 125   “כללי השיפוט וברירת הדין בענייני התרת נישואין” מנשה שאווה *   מבוא – להצגת הנושא   לפני זמן לא רב קיבלה הכנסת את חוק שיפוט להמשך קריאה …

שחר ליפשיץ “שיוויון בנישואים, הזכות להתגרש ואוטונומיה קהילתית – הרהורים בעקבות תמורות במעמד האשה במשפט העברי” (2004)

שחר ליפשיץ “שיוויון בנישואים, הזכות להתגרש ואוטונומיה קהילתית – הרהורים בעקבות תמורות במעמד האשה במשפט העברי” עיוני משפט 27 (2004) 139   “שיוויון בנישואים, הזכות להתגרש ואוטונומיה קהילתית – הרהורים בעקבות תמורות במעמד האשה במשפט העברי” שחר ליפשיץ *   מוקדש להמשך קריאה …

אריה אדרעי “‘הוראה או טעות’: על חובת הציות במחשבת ההלכה” (2001)

אריה אדרעי “‘הוראה או טעות’: על חובת הציות במחשבת ההלכה” עיוני משפט 24 (2000-2001) 463   “‘הוראה או טעות’: על חובת הציות במחשבת ההלכה” אריה אדרעי *   א. מבוא 1. הבעיה 2. המחלוקת, האמת ההלכתית ושאלת הטעות 3. על להמשך קריאה …