איתן לבונטין “הלכת פונק-שלזינגר ודיני מרשם האוכלוסין” (2008)

איתן לבונטין “מגדל פורח באויר: הלכת פונק-שלזינגר ודיני מרשם האוכלוסין” משפט וממשל 11 (2008) 129   “מגדל פורח באויר: הלכת פונק-שלזינגר ודיני מרשם האוכלוסין” * איתן לבונטין   דיני מרשם האוכלוסין נשענים עד היום על ההלכה שקבע בית-המשפט העליון בפרשת להמשך קריאה …

אריאל רוזן-צבי “בתי-הדין הרבניים, ההלכה והציבור: גשר צר מאוד” (1996)

אריאל רוזן-צבי “בתי-הדין הרבניים, ההלכה והציבור: גשר צר מאוד” משפט וממשל 3 (1995-1996) 173   “בתי-הדין הרבניים, ההלכה והציבור: גשר צר מאוד” * אריאל רוזן-צבי **   א. נישואין, גירושין וערכאות השיפוט – נתונים למחשבה. ב. בין הדין הדתי למציאות הישראלית. להמשך קריאה …

גדעון ספיר “גבולות מיסוד הדת” (2005)

גדעון ספיר “גבולות מיסוד הדת” משפט וממשל 8 (2005) 155   “גבולות מיסוד הדת” גדעון ספיר   א. פתיחה. ב. הפרשנויות השונות לאיסור מיסוד הדת: 1. איסור מיסוד הדת כאיסור כפייה; 2. איסור מיסוד הדת כמחייב ניטרליות; 3. איסור מיסוד להמשך קריאה …

דניאל סטטמן “‘סרבנות סלקטיבית’ ושאלת הפטור משירות צבאי – הערת פסיקה להחלטה בעניין שבילי” (2012)

דניאל סטטמן “‘סרבנות סלקטיבית’ ושאלת הפטור משירות צבאי – הערת פסיקה להחלטה בעניין שבילי” משפט וממשל 14 (2012) 257   דניאל סטטמן “‘סרבנות סלקטיבית’ ושאלת הפטור משירות צבאי – הערת פסיקה להחלטה בעניין שבילי” דני סטטמן *   בפרשת שבילי להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “בתי הדין הרבניים – לאן?” (1995)

פנחס שיפמן “בתי הדין הרבניים – לאן?” משפט וממשל 2 (1994-1995) 523   “בתי הדין הרבניים – לאן?” פנחס שיפמן   א. מבוא. ב. מירוץ הסמכויות: פרס לבן הזוג התכססן? ג. כפיית בית-הדין לפעול לפי חוק חילוני, או צימצום סמכותו? להמשך קריאה …

רות זפרן “על הגנת הפרטיות בהליכים המתנהלים בבתי הדין הרבניים” (2004)

רות זפרן “‘סקס, שקרים ווידאוטייפ’: על הגנת הפרטיות בהליכים המתנהלים בבתי הדין הרבניים” משפט וממשל ז 811 (2004) – DOCX / PDF   “‘סקס, שקרים ווידאוטייפ’: על הגנת הפרטיות בהליכים המתנהלים בבתי הדין הרבניים” רות זפרן *   תביעות גירושין להמשך קריאה …

דוד אנוך “על פסק הדין של בית הדין הצבאי בעניין חמשת הסרבנים” (2005)

דוד אנוך “על פסק הדין של בית הדין הצבאי בעניין חמשת הסרבנים” משפט וממשל 8 (2005) 701   “על פסק הדין של בית הדין הצבאי בעניין חמשת הסרבנים” בעקבות התובע הצבאי נ’ מטר * – דוד אנוך **   ב-4 להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “השפעת בג”ץ על מעמדו ההלכתי של בית הדין הרשמי” (2011)

עמיחי רדזינר “בית הדין הרבני בין בג”ץ לבד”ץ: השפעת בג”ץ על מעמדו ההלכתי של בית הדין הרשמי” משפט וממשל 13 (2011) 271   “בית-הדין הרבני בין בג”ץ לבד”ץ: השפעת בג”ץ על מעמדו ההלכתי של בית-הדין הרשמי” עמיחי רדזינר *   להמשך קריאה …