עמיחי רדזינר “הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” (2018)

עמיחי רדזינר “גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” משפטים 47 (2018) 5   “גיטין – מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם-נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל” עמיחי רדזינר *   בארצות הברית יש תמיכה להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “מזונות האשה בנישואין בטלים” (1976)

פנחס שיפמן “מזונות האשה בנישואין בטלים” משפטים 6 (1975-1976) 514   “מזונות האשה בנישואין בטלים” פנחס שיפמן   א. מעמדם המשפטי של נישואין בטלים. ב. הצגת הבעייה. ג. מזונות מכוח החיים המשותפים. ד. מזונות מכוח מניעות. ה. מזונות מכוח הבטחה להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ב – שער ג – פרק ג” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ב” משפטים 2 (1970-1971) 510   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי” יצחק אנגלרד   שער ג – החלת הדין הדתי   פרק ג – פסיקת הדין הדתי בבית המשפט להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ב – שער ג – פרק ב” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ב” משפטים 2 (1970-1971) 510   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי” יצחק אנגלרד   שער ג – החלת הדין הדתי   פרק ב – ידיעת הדין הדתי בבית המשפט להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ב – שער ג – פרק א” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ב” משפטים 2 (1970-1971) 510   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי” יצחק אנגלרד   שער ג – החלת הדין הדתי   פרק א – מבוא   בשער זה אנו להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ד – שער ג – פרק ה” (1976)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי-חלק ד” משפטים 6 (1975-1976) 5   פרק ה-הרכבת הדין הדתי על המשפט האזרחי והתאמת שתי המערכות   ההפעלה בצוותא של כללים ממערכות משפט שונות מביאה לעיתים לידי קשיי שילוב. משל למה הדבר להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ד – שער ג – פרק ד” (1976)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ד” משפטים 6 (1975-1976) 5   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי” יצחק אנגלרד   פרק ד – הגבלות בהחלת הדין הדתי – ההבחנה בין דין מהותי לבין דיני פרוצדורה   להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ג” (1973)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק ג” משפטים 4 (1972-1973) 31   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי” יצחק אנגלרד   שער ג – החלת הדין הדתי פרק ד – הגבלות בהחלת הדין הדתי   1. הגדרת להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א – שער ב – פרק ג” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” משפטים 2 (1970-1971) 270   יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” שער ב – דרכי הקליטה של הדין הדתי   פרק ג – הקליטה להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א – שער ב – פרק ב” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” משפטים 2 (1970-1971) 270   יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” שער ב – דרכי הקליטה של הדין הדתי   פרק ב – הקליטה להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א – שער ב – פרק א” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” משפטים 2 (1970-1971) 270   יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” שער ב – דרכי הקליטה של הדין הדתי   פרק א – מבוא להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א – שער א – פרק ב” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” משפטים 2 (1970-1971) 270   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” יצחק אנגלרד   שער א – דין דתי ומשפט המדינה   פרק ב – אחדות להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א – שער א – פרק א” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” משפטים 2 (1970-1971) 270   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א” יצחק אנגלרד   שער א – דין דתי ומשפט המדינה   פרק א – הטיב להמשך קריאה …

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – חלק א – הקדמה” (1971)

יצחק אנגלרד “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – הקדמה” משפטים 2 (1970-1971) 268   “מעמדו של הדין הדתי במשפט הישראלי – הקדמה” יצחק אנגלרד   הקדמה   הביטוי ‘הדין הדתי’ בכותרת עלול להטעות; כי הרושם כאילו המדובר במערכת נורמטיבית להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “על הזכות להתגייר, על הזכות להתגרש ועל חובת ההכרעה” (1986)

פנחס שיפמן “על הזכות להתגייר, על הזכות להתגרש ועל חובת ההכרעה” משפטים 16 (1986-1987) 212   “על הזכות להתגייר, על הזכות להתגרש ועל חובת ההכרעה” פנחס שיפמן   (בג”צ 148/84 שמואל נ’ בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב, פ”ד לט(4) 393; ע”א להמשך קריאה …

חיים גנז “מושג החובה לציית לחוק” (1988)

חיים גנז “מושג החובה לציית לחוק” משפטים 17 (1988) 507   “מושג החובה לציית לחוק” חיים גנז *   א. מבוא ב. חובה לציית [6] לחוק – חובה לבצע פעולות מן הטעם שהמחוקק רוצה בביצוען ג. חובה לציית לחוק 1. להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “מעמדם של חסרי עדה מוכרת: הסדר ביניים” (1978)

פנחס שיפמן “מעמדם של חסרי עדה מוכרת: הסדר ביניים” משפטים 8 (1977-1978) 162   “מעמדם של חסרי עדה מוכרת: הסדר ביניים” פנחס שיפמן   (בג”צ 30/76 סיהו נ’ בית הדין הדתי לעדת היהודים הקראים, פ”ד לא(1) 13)   בעיית השיפוט להמשך קריאה …

פנחס שיפמן “מי רשאי לשמש ‘רושם נישואין’ בישראל?” (1981)

פנחס שיפמן “מי רשאי לשמש ‘רושם נישואין’ בישראל?” משפטים 11 (1981) 221   “מי רשאי לשמש ‘רושם נישואין’ בישראל?” פנחס שיפמן *   א. מבוא. ב. זהותה של ה”רשות הרושמת” לפי פקודת הנישואין והגירושין (רישום). ג. “כשירות” מוקדמת מטעם הרשות להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)” (1990)

אליאב שוחטמן “המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)” משפטים 19 (1989-1990) 871   “המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור (תגובה להרצאתו של פרופסור ליפשיץ)” אליאב שוחטמן *   את עיקרי דבריו ייחד ידידי, להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני – עילה להתערבות בג”צ?” (1986)

אליאב שוחטמן “דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני – עילה להתערבות בג”צ?” משפטים 15 (1985-1986) 287   “דיון בהרכב חסר ופסיקה לקויה בשאלת טובת הילד בבית הדין הרבני – עילה להתערבות בג”צ?” אליאב שוחטמן *   (בג”צ להמשך קריאה …