אבישלום וסטרייך “נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח'” (2014)

אבישלום וסטרייך “רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח’” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 543   “רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? נישואין אזרחיים בעקבות פרשת ‘בני נח’” אבישלום וסטרייך *   פסק דין מהפכני – להמשך קריאה …

יהודה-יאיר בן-מנחם “על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” (2014)

יהודה-יאיר בן-מנחם “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 217   “”ותנהג את בנותיי כשבויות חרב”?! * על פסיקת בתי הדין הרבניים בטענת ‘מאיס עלי’ באמתלה מבוררת” ** להמשך קריאה …

יחיאל קפלן “תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי” (2014)

יחיאל קפלן “תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות בין בית המשפט לבית הדין לפשרה המשכינה שלום” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 263   “תביעות נזיקין בגין סרבנות גט בישראל לאור עקרונות המשפט העברי: מחילוקי דעות להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך” (2014)

עמיחי רדזינר “אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך” משפחה במשפט 6-7 (2013-2014) 579 – DOCX / PDF   “אכן, רטוריקה בלבד: תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך” * עמיחי רדזינר **   הביקורת מתרכזת בטיעונו של אבישלום וסטרייך, שלפיו להמשך קריאה …