יואב מזא”ה “‘משמורת ילדים’: מושג מהותי או כותרת חלולה?” (2013)

יואב מזא”ה “‘משמורת ילדים’: מושג מהותי או כותרת חלולה?” מחקרי משפט 28 (2013) 207   “‘משמורת ילדים’: מושג מהותי או כותרת חלולה?” יואב מזא”ה   תקציר מבוא א. שורשיו של מושג המשמורת ב. מיפוי השדה המשפטי: אפוטרופסות, זמני שהות ומשמורת להמשך קריאה …