דניאל סטטמן, גדעון ספיר “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” (2010)

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 599   “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” * דניאל סטטמן **, גדעון ספיר ***   תקציר הקדמה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” (2010)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 37   “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” * עמיחי רדזינר **   “בחיינו הלאומיים החדשים בארץ-ישראל, יהיה להמשך קריאה …