יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” (2005)

יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” מחקרי משפט 21 (2004-2005) 609   “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” יחיאל ש’ קפלן להמשך קריאה …

דניאל סטטמן וגדעון ספיר “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” (2004)

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” מחקרי משפט 21 (2004) 5   “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” דני סטטמן וגדעון ספיר   א. מבוא ב. חופש הדת 1. הבסיס לחופש הדת 2. להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים” (2004)

עמיחי רדזינר “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות” מחקרי משפט 21 (2004) 129 – DOCX / PDF   “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות” עמיחי רדזינר One man in his time plays להמשך קריאה …