שחר ליפשיץ “דיני זוגיות חילוניים ביובל הבא בין ‘ליברטריאניזציה’ ובין בית המשפט ה’מחשק'” (2002)

שחר ליפשיץ “דיני זוגיות חילוניים ביובל הבא בין ‘ליברטריאניזציה’ ובין בית המשפט ה’מחשק’” מחקרי משפט 17 (2002) 159   “דיני זוגיות חילוניים ביובל הבא בין ‘ליברטריאניזציה’ ובין בית המשפט ה’מחשק’” שחר ליפשיץ   מבוא חלק ראשון: הטיעון המקדמי א. הצורך בבניית להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” (1984)

אבנר-חי שאקי “פגמים ברצון המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” מחקרי משפט 3 (1984) 28   “פגמים ברצח המתגייר – בעיקר מרמה וכפייה – כעילה לביטול למפרע של גיורו” אבנר-חי שאקי   א. הצגת הבעיה. להמשך קריאה …

אברהם בארי “מזונות לאשת שאינה גרה עם בעלה (‘מעין מורדת’)” (1984)

אברהם בארי “מזונות לאשת שאינה גרה עם בעלה (‘מעין מורדת’)” מחקרי משפט 3 (1984) 169   “מזונות לאשה שאינה גרה עם בעלה (‘מעין מורדת’)” * אברהם בארי   א. מבוא – הצגת הנושא ב. מקור הדין ומהותו 1. הריטב”א – “לא להמשך קריאה …

אברהם בארי “מזונות לאשה שבעלה חויב לגרשה (‘מעוכבת’)” (1989)

אברהם בארי “מזונות לאשה שבעלה חויב לגרשה (‘מעוכבת’)” מחקרי משפט 7 (1989) 79   אברהם בארי “מזונות לאשה שבעלה חויב לגרשה (‘מעוכבת’)”   א. מבוא ב. ארוסה שהגיע זמנה להינשא 1. מהות החיוב 2. מעשי ידי הארוסה ג. יבם שברח להמשך קריאה …

אברהם בארי “מתנות בין בני זוג לעת התמוטטות נישואין (פסיקת בית המשפט)” (1994)

אברהם בארי “מתנות בין בני זוג לעת התמוטטות נישואין (פסיקת בית המשפט)” מחקרי משפט 11 (1994) 99   “מתנות בין בני זוג לעת התמוטטות נישואין (פסיקת בית המשפט)” אברהם בארי   א. מבוא ב. פס”ד זיסרמן – אי הדירותן של להמשך קריאה …

רות הלפרין-קדרי “דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל – לקראת השלמה” (2002)

רות הלפרין-קדרי “דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל – לקראת השלמה: “על הכבוד, הצדק, השוויון והכוונה יושתתו מעתה דיני המשפחה”” מחקרי משפט 17 (2002) 105   “דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל – לקראת השלמה: “על הכבוד, הצדק, השוויון והכוונה יושתתו מעתה להמשך קריאה …

אליאב שוחטמן “היש חשש קידושין בקשרי אישות עם ‘ידועה בציבור’?” (1993)

אליאב שוחטמן “היש חשש קידושין בקשרי אישות עם ‘ידועה בציבור’?” מחקרי משפט 10 (1993) 7   “היש חשש קידושין בקשרי אישות עם ‘ידועה בציבור’?” אליאב שוחטמן   א. עובדות המקרה ופסיקת בית הדין הרבני בחיפה ב. דין ביאת פנויה לאור החזקת להמשך קריאה …

יפה זילברשץ “עיכוב יציאה מהארץ על-פי צו של בית משפט” (1996)

יפה זילברשץ “עיכוב יציאה מהארץ על-פי צו של בית משפט” מחקרי משפט 12 (1995-1996) 71   “עיכוב יציאה מהארץ על-פי צו של בית משפט” יפה זילברשץ     הקדמה 1. יישום הזכות ליציאה מן המדינה על-ידי ערכאות שיפוטיות 2. היקף להמשך קריאה …

ליאון שלף “מילת הכבוד של המחוקק וחירות הפרשנות של השופט” (1997)

ליאון שלף “מילת הכבוד של המחוקק וחירות הפרשנות של השופט” מחקרי משפט 13 (1996-1997) 273   “מילת הכבוד של המחוקק וחירות הפרשנות של השופט” ליאון שלף   חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו התקבל בכנסת ביום 17 במרס 1992 [1]. יום קודם להמשך קריאה …

יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” (2005)

יחיאל קפלן “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” מחקרי משפט 21 (2004-2005) 609   “מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור עקרונות המשפט העברי וחוקי היסוד” יחיאל ש’ קפלן להמשך קריאה …

יואב מזא”ה “‘משמורת ילדים’: מושג מהותי או כותרת חלולה?” (2013)

יואב מזא”ה “‘משמורת ילדים’: מושג מהותי או כותרת חלולה?” מחקרי משפט 28 (2013) 207   “‘משמורת ילדים’: מושג מהותי או כותרת חלולה?” יואב מזא”ה   תקציר מבוא א. שורשיו של מושג המשמורת ב. מיפוי השדה המשפטי: אפוטרופסות, זמני שהות ומשמורת להמשך קריאה …

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” (2010)

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 599   “האם מדינה ליברלית רשאית לפעול מתוך הסתמכות על טיעונים דתיים?” * דניאל סטטמן **, גדעון ספיר ***   תקציר הקדמה להמשך קריאה …

דניאל סטטמן וגדעון ספיר “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” (2004)

דניאל סטטמן, גדעון ספיר “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” מחקרי משפט 21 (2004) 5   “חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים” דני סטטמן וגדעון ספיר   א. מבוא ב. חופש הדת 1. הבסיס לחופש הדת 2. להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” (2010)

עמיחי רדזינר “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” מחקרי משפט 25 (2009-2010) 37   “על ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: ‘סדרי המשפטים’, ה’תרפ”א” * עמיחי רדזינר **   “בחיינו הלאומיים החדשים בארץ-ישראל, יהיה להמשך קריאה …

עמיחי רדזינר “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים” (2004)

עמיחי רדזינר “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות” מחקרי משפט 21 (2004) 129 – DOCX / PDF   “הרב עוזיאל, רבנות תל-אביב-יפו ובית-הדין הגדול לערעורים: סיפור בארבע מערכות” עמיחי רדזינר One man in his time plays להמשך קריאה …