עמיחי רדזינר “על פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי הדין בישראל” (2021)

עמיחי רדזינר “”עד שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה רק כשהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים” – על פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי הדין בישראל” כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות 20 (2021) 1   “”עד שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה להמשך קריאה …