שמעון יעקבי “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק ב'” (2007)

שמעון יעקבי “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק ב’” כנס הדיינים (2007) 201 – DOCX / PDF   “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק ב’” שמעון יעקבי   אישור הסכם גירושין לפיו ענין החזקת הילדים יידון בפני בורר   לעתים מסכימים בעלי להמשך קריאה …

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” (2007)

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” כנס הדיינים (2007) 157 – DOCX / PDF   “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” אוריאל לביא   מבוא   אנו עדים למאמץ שנעשה לאחרונה, מטעם גורמים שונים, להמשך קריאה …

גבריאל קלינג “חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר” (2007)

גבריאל קלינג “חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר” כנס הדיינים (2007) 132 –DOCX / PDF   “הסכם קדם נישואין חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר” גבריאל קלינג   אני מודה על ההזמנה המכובדת להרצות בפניכם. יש לנושא חשיבות רבה ביותר להמשך קריאה …

תמיר אשמן “אלימות במשפחה – תהליכי טיפול ודרכי התערבות” (2007)

תמיר אשמן “אלימות במשפחה – תהליכי טיפול ודרכי התערבות” כנס הדיינים (2007) 122 –DOCX / PDF   “אלימות במשפחה – תהליכי טיפול ודרכי התערבות” תמיר אשמן   אני עוסק כבר למעלה מעשור בטיפול בגברים שיש להם בעיות של התנהגות אלימה להמשך קריאה …

אברהם שרמן “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורין” (2007)

אברהם שרמן “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורין” כנס הדיינים (2007) 102 –DOCX / PDF   “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב ג”פ (בירור בדברי הג”ר חיים פאלאג’י זצ”ל ספר “חיים ושלום” ח”ב, סי’ קי”ב)” אברהם להמשך קריאה …

נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” (2007)

נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” כנס הדיינים (2007) 81 – DOCX / PDF   הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)   הקדמה   שנינו במשנה (מכות דף ה’ ע”ב) להמשך קריאה …

איל ינון “בג”ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים” (2007)

איל ינון “בג”ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים” כנס הדיינים (2007) 64 – DOCX / PDF   “בג”ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים” איל ינון   מורי ורבותי, אני מודה להנהלת בתי הדין על ההזמנה לבוא ולהשמיע דברים להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי “בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה” (2007)

שלמה דיכובסקי “בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה” כנס הדיינים (2007) 50 – DOCX / PDF   “בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה” שלמה דיכובסקי   בנוסח המקורי של הכתובה, לפי מנהג האשכנזים, מופיעה פסקה בהתחייבות החתן במטבע שכינוייה: “זקוק”, או “זקוקים”. להמשך קריאה …

בנימין בארי “מזונות שלא שולמו בזמנם – האם אפשר לגבותם לאחר זמן?” (2007)

בנימין בארי “מזונות שלא שולמו בזמנם – האם אפשר לגבותם לאחר זמן?” כנס הדיינים (2007) 35 – DOCX / PDF   “מזונות שלא שולמו בזמנם – האם אפשר לגבותם לאחר זמן?” בנימין בארי   א. מבוא   בפנינו התבררה תביעה להמשך קריאה …

אליהו בן-דהן “מהנעשה במערכת בתי הדין” (2007)

אליהו בן-דהן “מהנעשה במערכת בתי הדין” כנס הדיינים (2007) 24 – DOCX / PDF   “מהנעשה במערכת בתי הדין” אליהו בן-דהן   ברשות כבוד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב הגאון הרב שלמה עמאר שליט”א, חברי בית הדין הרבני הגדול, להמשך קריאה …