אליהו מימון “עגונות ובירור יהדות – דרכי פעולה, כללים וכלים” (2015)

אליהו מימון “עגונות ובירור יהדות – דרכי פעולה, כללים וכלים” כנס הדיינים (2015) 319 – DOCX / PDF   “עגונות ובירור יהדות – דרכי פעולה, כללים וכלים” אליהו מימון   שלום לכולם, ברשות הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי “כפיפות בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול” (2011)

שלמה דיכובסקי “כפיפות בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול” כנס הדיינים (2010-2011) 243 – DOCX / PDF   “כפיפות בתי הדין האזוריים לבית הדין הגדול” שלמה דיכובסקי   כבוד נשיא בית הדין הגדול, ראשי אבות בתי הדין, אבות בתי הדין, להמשך קריאה …

שמעון יעקבי “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק ב'” (2007)

שמעון יעקבי “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק ב’” כנס הדיינים (2007) 201 – DOCX / PDF   “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק ב’” שמעון יעקבי   אישור הסכם גירושין לפיו ענין החזקת הילדים יידון בפני בורר   לעתים מסכימים בעלי להמשך קריאה …

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” (2007)

אוריאל לביא “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” כנס הדיינים (2007) 157 – DOCX / PDF   “הסכם קדם נישואין לפיו המסרב להתגרש מחוייב בתשלום” אוריאל לביא   מבוא   אנו עדים למאמץ שנעשה לאחרונה, מטעם גורמים שונים, להמשך קריאה …

גבריאל קלינג “חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר” (2007)

גבריאל קלינג “חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר” כנס הדיינים (2007) 132 –DOCX / PDF   “הסכם קדם נישואין חוק הבוררות ועילות התערבות בפסק בורר” גבריאל קלינג   אני מודה על ההזמנה המכובדת להרצות בפניכם. יש לנושא חשיבות רבה ביותר להמשך קריאה …

תמיר אשמן “אלימות במשפחה – תהליכי טיפול ודרכי התערבות” (2007)

תמיר אשמן “אלימות במשפחה – תהליכי טיפול ודרכי התערבות” כנס הדיינים (2007) 122 –DOCX / PDF   “אלימות במשפחה – תהליכי טיפול ודרכי התערבות” תמיר אשמן   אני עוסק כבר למעלה מעשור בטיפול בגברים שיש להם בעיות של התנהגות אלימה להמשך קריאה …

שמעון יעקבי “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק א'” (2007)

שמעון יעקבי “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק א’” כנס הדיינים (2007) 111 –DOCX / PDF   “סוגיות וחידושים בפסיקה ובחקיקה חלק א’” שמעון יעקבי   מורי ורבותי, קשה קצת לרדת מאויר הפסגות של ה”ריתחא דאורייתא” שראינו פה במשך שעות, במשך להמשך קריאה …

אברהם שרמן “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורין” (2007)

אברהם שרמן “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב גט פיטורין” כנס הדיינים (2007) 102 –DOCX / PDF   “פירוד ממושך בין בני זוג כעילה לחיוב ג”פ (בירור בדברי הג”ר חיים פאלאג’י זצ”ל ספר “חיים ושלום” ח”ב, סי’ קי”ב)” אברהם להמשך קריאה …

נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” (2007)

נחום גורטלר “הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)” כנס הדיינים (2007) 81 – DOCX / PDF   הלכות עדות – עדים שיוחדו ונמצאו פסולים (לענין קידושין וגירושין)   הקדמה   שנינו במשנה (מכות דף ה’ ע”ב) להמשך קריאה …

איל ינון “בג”ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים” (2007)

איל ינון “בג”ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים” כנס הדיינים (2007) 64 – DOCX / PDF   “בג”ץ, היועץ המשפטי לממשלה ובתי הדין הרבניים” איל ינון   מורי ורבותי, אני מודה להנהלת בתי הדין על ההזמנה לבוא ולהשמיע דברים להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי “בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה” (2007)

שלמה דיכובסקי “בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה” כנס הדיינים (2007) 50 – DOCX / PDF   “בעיות הלכתיות סביב נושא הכתובה” שלמה דיכובסקי   בנוסח המקורי של הכתובה, לפי מנהג האשכנזים, מופיעה פסקה בהתחייבות החתן במטבע שכינוייה: “זקוק”, או “זקוקים”. להמשך קריאה …

בנימין בארי “מזונות שלא שולמו בזמנם – האם אפשר לגבותם לאחר זמן?” (2007)

בנימין בארי “מזונות שלא שולמו בזמנם – האם אפשר לגבותם לאחר זמן?” כנס הדיינים (2007) 35 – DOCX / PDF   “מזונות שלא שולמו בזמנם – האם אפשר לגבותם לאחר זמן?” בנימין בארי   א. מבוא   בפנינו התבררה תביעה להמשך קריאה …

אליהו בן-דהן “מהנעשה במערכת בתי הדין” (2007)

אליהו בן-דהן “מהנעשה במערכת בתי הדין” כנס הדיינים (2007) 24 – DOCX / PDF   “מהנעשה במערכת בתי הדין” אליהו בן-דהן   ברשות כבוד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב הגאון הרב שלמה עמאר שליט”א, חברי בית הדין הרבני הגדול, להמשך קריאה …

שלמה דיכובסקי “דרך השיפוט הראוייה בבתי הדין הרבניים” (2008)

שלמה דיכובסקי “דרך השיפוט הראוייה בבתי הדין הרבניים” כנס הדיינים ה’תשס”ח (2009) 25   “דרך השיפוט הראוייה בבתי הדין הרבניים” שלמה דיכובסקי   א. איגרת לחברי הדיינים 1. אנשי חיל 2. ענווה יתירה 3. ללא התייעצות חיצונית 4. פסיקה מיידית 5. להמשך קריאה …