פרידריך-שלמה פרלס “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” (1959)

פרידריך-שלמה פרלס “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” הפרקליט 15 (1959) 16   “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” פרידריך-שלמה פרלס   (ב”ש 14/58, פד”י יב 319) במקרה הנ”ל היו העובדות פשוטות: אשה בת העדה הרומית-קתולית ואיש יהודי (בהחלטה לא להמשך קריאה …

אלעזר גלובוס “שאלות ותשובות בדיני אישות והמעמד האישי” (1954)

אלעזר גלובוס “שאלות ותשובות בדיני אישות והמעמד האישי” הפרקליט 10 (1954) 225   “שאלות ותשובות בדיני אישות והמעמד האישי” אלעזר גלובוס   (מי הוא יהודי לפי הדין הקיים?) שאלה מעשה ביהודי אחד בוינה, וילי, שנשא אשה נוצרייה-קתולית, לזוג נולד בן, להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על ‘נישואי מקסיקו’ בישראל” (1980)

מנשה שאווה “על ‘נישואי מקסיקו’ בישראל” הפרקליט 32 (1979-1980) 329   “על ‘נישואי מקסיקו’ בישראל” מנשה שאווה   1. מבוא   בחודש אוקטובר 1977 ניתנו שני פסקים מחוזיים אחד על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין תיק מ”א 1701/77 שרייבר נ’ שרייבר להמשך קריאה …

יצחק באר”ז “המכיר המשפט האנגלי בגט שניתן ע”י ביה”ד הרבני באנגליה כמפקיע נישואי ישראלים?” (1954)

יצחק באר”ז “המכיר המשפט האנגלי בגט שניתן ע”י ביה”ד הרבני באנגליה כמפקיע נישואי ישראלים?” הפרקליט 10 (1954) 102   “המכיר המשפט האנגלי בגט שניתן ע”י ביה”ד הרבני באנגליה כמפקיע נישואי ישראלים?” יצחק באר”ז   חנה ל’ נישאה לאלחנן ה’ ב- להמשך קריאה …

שילה “נישואי כהן וגרושה ונישואים ללא טכס” (1954)

שילה “נישואי כהן וגרושה ונישואים ללא טכס” הפרקליט 10 (1954) 107   “נישואי כהן וגרושה ונישואים ללא טכס” שילה   זכור יהיה לטוב פרקליטם של מר אהרן כהן והגברת בוסליק, על אף שניכווה ברותחין בפסק בית-המשפט העליון בע”א 238/53 (פ”ד להמשך קריאה …

א’ ק’ “שילוב הדין הפרטי הבינלאומי והדין העברי” (1954)

א’ ק’ “שילוב הדין הפרטי הבינלאומי והדין העברי” הפרקליט 10 (1954) 109   “שילוב הדין הפרטי הבינלאומי והדין העברי” א’ ק’   בע”א 191/51, פד”י ח 141, אישר פה אחד בית-המשפט העליון (כב’ השופטים אולשן, אגרנט, ויתקון) את פסק הערכאה הראשונה (כב’ להמשך קריאה …

מנשה שאווה “סמכותם של בתי המשפט האזרחיים ובתי הדין הדתיים למתן ‘פסק הפקעת נישואין’ לגבי אזרחים ישראליים ‘נוכרים’ ו- ‘נתינים זרים'” (1967)

מנשה שאווה “סמכותם של בתי המשפט האזרחיים ובתי הדין הדתיים למתן ‘פסק הפקעת נישואין’ לגבי אזרחים ישראליים ‘נוכרים’ ו- ‘נתינים זרים’” הפרקליט 23 (1967) 247   “סמכותם של בתי המשפט האזרחיים ובתי הדין הדתיים למתן ‘פסק הפקעת נישואין’ לגבי אזרחים להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “משמעות המילים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ (1980)

פרידריך-שלמה פרלס “משמעות המילים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ הפרקליט 32 (1979-1980) 4   “משמעות המלים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ פרידריך-שלמה פרלס   (בג”צ 297/77 להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על משמעות “בישראל” שבחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין ‏וגירושין), ה’תשי”ג-1953‏” (1982)

מנשה שאווה “על משמעות “בישראל” שבחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין ‏וגירושין), ה’תשי”ג-1953‏” הפרקליט 34 (1981-1982) 251   “על משמעות “בישראל” שבחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין ‏וגירושין), ה’תשי”ג-1953‏” מנשה שאווה   (בג”צ 238/81 הראל נ’ בית הדין הרבני האזורי ת”א-יפו להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תגובה לרשימה: נישואים אזרחיים – הלכות כהנוף וסול מזרחי (קלאיציאוגלו) – תוקפן ומשמעותן” (1984)

מנשה שאווה “תגובה לרשימה: נישואים אזרחיים – הלכות כהנוף וסול מזרחי (קלאיציאוגלו) – תוקפן ומשמעותן” הפרקליט 35 (1983-1984) 275   מנשה שאווה “תגובה לרשימה: נישואים אזרחיים – הלכות כהנוף וסול-מזרחי (קלאיציאוגלו) – תוקפן ומשמעותן”   תודה למערכת הפרקליט על אשר להמשך קריאה …

יוסף בן-מנשה “מענה לתגובת מנשה שאווה” (1984)

יוסף בן-מנשה “מענה לתגובת מנשה שאווה” הפרקליט 35 (1983-1984) 273   “מענה לתגובת מנשה שאווה” יוסף בן-מנשה   עיינתי בתגובתו של פרופ’ שאווה לרשימתי (המובאת בסמוך) וברצוני להעיר לגביה אך שתי הערות: א) לא טענתי ולו אף ברמז, שיש בפסק-דין להמשך קריאה …

יוסף בן-מנשה “נישואין אזרחיים – הלכות כהנוף וסול-מזרחי (קליאיציאוגלו) – תוקפן ומשמעותן” (1984)

יוסף בן-מנשה “נישואין אזרחיים – הלכות כהנוף וסול-מזרחי (קליאיציאוגלו) – תוקפן ומשמעותן” הפרקליט 35 (1983-1984) 262   “נישואין אזרחיים – הלכות כהנוף [1] וסול-מזרחי (קליאיציאוגלו) [2] – תוקפן ומשמעותן” יוסף בן-מנשה   1. מבוא   “יש לקוות שבזה יבוא הקץ להמשך קריאה …

מנשה שאווה “חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969” (1971)

מנשה שאווה “חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969” הפרקליט 26 (1970-1971) 302   “חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), ה’תשכ”ט-1969” מנשה שאווה   א. הרקע לחקיקת החוק   חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), ה’תשכ’ט-1969 (להלן: להמשך קריאה …

מנשה שאווה “חוק השבות (תיקון מס’ 2), תש”ל-1970” (1971)

מנשה שאווה “חוק השבות (תיקון מס’ 2), ה’תש”ל-1970” הפרקליט 26 (1970-1971) 445   “חוק השבות (תיקון מס’ 2), ה’תש”ל-1970” מנשה שאווה   לפני מספר חודשים קיבלה הכנסת את התיקון לחוק השבות [1] בעקבות פסק-דין הרוב של בית-המשפט העליון בפרשת שליט להמשך קריאה …

מנשה שאווה “המוסמך בית הדין הרבני לדון בהסכמה בענייני נישואין וגירושין מכוח סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953?” (1972)

מנשה שאווה “המוסמך בית הדין הרבני לדון בהסכמה בענייני נישואין וגירושין מכוח סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953?” הפרקליט 27 (1971-1972) 479   מנשה שאווה “המוסמך בית הדין הרבני לדון בהסכמה בענייני נישואין וגירושין מכוח סעיף להמשך קריאה …

שולמית בן-ישי “סמכותם של בתי-הדין הרבניים” (1955)

שולמית בן-ישי “סמכותם של בתי-הדין הרבניים” הפרקליט 11 (1955) 167   “סמכותם של בתי-הדין הרבניים” שולמית בן-ישי א.   בשנת ה’תשי”ג (1953) נתעשר המשפט הישראלי בחוק חדש הדן בענייני המעמד האישי של יהודים, ובסמכותם של בתי-הדין הרבניים, הוא חוק שיפוט להמשך קריאה …

שולמית בן-ישי “סמכות שיפוט טריטוריאלית ואקסטרה-טריטוריאלית בחוק שיפוט בתי-דין רבניים” (1956)

שולמית בן-ישי “סמכות שיפוט טריטוריאלית ואקסטרה-טריטוריאלית בחוק שיפוט בתי-דין רבניים” הפרקליט 12 (1956) 272   “סמכות שיפוט טריטוריאלית ואקסטרה-טריטוריאלית בחוק שיפוט בתי-דין רבניים” שולמית בן-ישי   היה זה חכם-המשפטים השוייצרי דה-לולם שכתב בשנת 1770, בספרו “חוקת אנגליה”, כי בכוח המחוקק להמשך קריאה …

מנשה שאווה “קביעה פוזיטיבית בשאלת יהדותו של פלוני – הנתונה להתערבות בג”צ?” (1972)

מנשה שאווה “קביעה פוזיטיבית בשאלת יהדותו של פלוני – הנתונה להתערבות בג”צ?” הפרקליט 27 (1971-1972) 16   “קביעה פוזיטיבית בשאלת יהדותו של פלוני – הנתונה להתערבות בג”צ?” מנשה שאווה (בג”צ 559/67 גיתייה נ’ הרבנות הראשית, פד”י כב(1) 290) מטרת רשימה להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953, ויחסו לדינים קודמים” (1954)

פרידריך-שלמה פרלס “חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953, ויחסו לדינים קודמים” הפרקליט 10 (1954) 272   “חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953, ויחסו לדינים קודמים” פרידריך-שלמה פרלס     החוק החדש על סמכות הרבנות קבל תוקף להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” (1960)

פרידריך-שלמה פרלס “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” הפרקליט 16 (1960) 60   “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” פרידריך-שלמה פרלס   א.   סימן 2 המתוקן מדבר המלך קובע כי “עדה דתית” פירושה כל עדה הנזכרת בתוספת להמשך קריאה …