מנשה שאווה “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני ‏קונסול זר בישראל” (1996)

מנשה שאווה “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני ‏קונסול זר בישראל” הפרקליט 42 (1995-1996) 188   “לשאלת תוקפם ורישומם של נישואי תערובת שנערכו בפני קונסול זר בישראל” * מנשה שאווה **   (בג”צ 2888/92 גולדשטיין נ’ שר הפנים להמשך קריאה …