אהרן ברק “כבוד האדם כזכות חוקתית” (1994)

אהרן ברק “כבוד האדם כזכות חוקתית” הפרקליט 41 (1993-1994) 271   כבוד האדם כזכות חוקתית” אהרן ברק *   א. הצגת הבעיה: מהו “כבוד האדם” ש”אין פוגעים” בו ב. מקורות ג. מהות של “כבוד האדם” ד. כבוד האדם, כבוד הזולת וצורכי להמשך קריאה …