מנשה שאווה “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” (1980)

מנשה שאווה “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” הפרקליט 32 (1979-1980) 482   “סמכות ודין בהתרת נישואי תערובת ובנישואי בני זוג חסרי בית-דין דתי מוסמך” * מנשה שאווה   א. מבוא: להצגת הנושא   להמשך קריאה …

מנשה שאווה “תנאי הסמכות של בית-הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין” (1980)

מנשה שאווה “תנאי הסמכות של בית-הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין” הפרקליט 32 (1979-1980) 39   “תנאי הסמכות של בית-הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין” * מנשה שאווה   1. מבוא: תנאי הסמכות שבסעיף 1 לחוק   סעיף 1 לחוק שיפוט בתי להמשך קריאה …

מנשה שאווה “על ‘נישואי מקסיקו’ בישראל” (1980)

מנשה שאווה “על ‘נישואי מקסיקו’ בישראל” הפרקליט 32 (1979-1980) 329   “על ‘נישואי מקסיקו’ בישראל” מנשה שאווה   1. מבוא   בחודש אוקטובר 1977 ניתנו שני פסקים מחוזיים אחד על-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין תיק מ”א 1701/77 שרייבר נ’ שרייבר להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “משמעות המילים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ (1980)

פרידריך-שלמה פרלס “משמעות המילים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ הפרקליט 32 (1979-1980) 4   “משמעות המלים “יהודים בישראל” שבסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), ה’תשי”ג-1953″ פרידריך-שלמה פרלס   (בג”צ 297/77 להמשך קריאה …