נחום רקובר “על נישואין קונסולריים בישראל” (1970)

נחום רקובר “על נישואין קונסולריים בישראל” הפרקליט 25 (1969-1970) 566   “על נישואין קונסולריים בישראל” נחום רקובר   (להצעת חוק החסינויות וזכויות היתר הדיפלומטיות והקונסולריות, ה’תשכ”ח-1967; הצעות חוק 750 (ה’תשכ”ח) 31)   הצעת חוק החסינויות וזכויות היתר הדיפלומטיות והקונסולריות, ה’תשכ”ח-1967 להמשך קריאה …

מנשה שאווה “טעות בקביעת היהדות – השוללת סמכות?” (1970)

מנשה שאווה “טעות בקביעת היהדות – השוללת סמכות?” הפרקליט 25 (1969-1970) 617   “טעות בקביעת היהדות – השוללת סמכות?” מנשה שאווה בשולי הפסיקה בג”צ 359/67 ִגיתייה נ’ הרבנות הראשית, פד”י כב(1) 290)   מעשה בעותר בשם בנימין גיתייה, בן העדה הפלשית, להמשך קריאה …