אבנר-חי שאקי “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” (1966)

אבנר-חי שאקי “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” הפרקליט 22 (1966) 347   “נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – עילה למתן ‘היתר נישואין’ לבעל?” אבנר-חי שאקי   א. מבוא ב. אי-תלותם של בתי-דיו להמשך קריאה …

גד טדסקי “מעמד אישי” (1966)

גד טדסקי “מעמד אישי” הפרקליט 22 (1966) 164   “מעמד אישי” גד טדסקי   1. המושג “מעמד אישי” מכריע לכאורה לפירוש הוראות מרכזיות במשפט הא”י וישראלי. 2. למה מתייחס “המעמד האישי”? 3. אין ההתאמה בין רשימת סי’ 51 לדה”מ לבין להמשך קריאה …

יהודה-צבי בלום “דיני הנישואין בישראל וזכויות האדם” (1966)

יהודה-צבי בלום “דיני הנישואין בישראל וזכויות האדם” הפרקליט 22 (1966) 214   “דיני הנישואין בישראל וזכויות האדם” יהודה-צבי בלום א. מבוא   דיני האישות החלים בישראל משמשים, כידוע, נושא לפולמוס ציבורי ומשפטי מאז הקמת המדינה. בייחוד אמורים הדברים בדיני הנישואין להמשך קריאה …