פרידריך-שלמה פרלס “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” (1964)

פרידריך-שלמה פרלס “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” הפרקליט 20 (1963-1964) 300   “על סמכות נשיא בית המשפט העליון לפי סימן 55 לדבר המלך על א”י” פרידריך-שלמה פרלס   (בעקבות ב”ש 143/63, פד”י להמשך קריאה …

אבנר-חי שאקי “תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי דין רבניים בישראל” (1964)

אבנר-חי שאקי “תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי דין רבניים בישראל” הפרקליט 20 (1963-1964) 385   “תוקפם של נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל – בפני בתי דין רבניים בישראל” אבנר-חי שאקי   להמשך קריאה …