פלטיאל דייקן “פרשת הבחירות לרבנות” (1962)

פלטיאל דייקן “פרשת הבחירות לרבנות” הפרקליט 18 (1962) 99   “פרשת הבחירות לרבנות” פלטיאל דייקן   בג”צ 205/60 הרב עבודי נ’ שר-הדתות, פ”ד יד (1960) 2020 ד”נ 21/60 הרב עבודי נ’ שר הדתות, פ”ד יד (1960) 2045   א. הקדמה ב. היתפטרות להמשך קריאה …