פרידריך-שלמה פרלס “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” (1960)

פרידריך-שלמה פרלס “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” הפרקליט 16 (1960) 60   “שאלות משפטיות בדבר עדות דתיות ודתות בישראל” פרידריך-שלמה פרלס   א.   סימן 2 המתוקן מדבר המלך קובע כי “עדה דתית” פירושה כל עדה הנזכרת בתוספת להמשך קריאה …