גואלטירו פרוקצ’יה “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” (1959)

גואלטירו פרוקצ’יה “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” הפרקליט 15 (1959) 122   “מגמות בחקיקה ובפסיקה המודרנית לקראת השוואת דיני המעמד האישי” * גואלטירו פרוקצ’יה   כוונת סקירתי לתאר תמונה ברורה וקצרה על המשפט הישראלי בעניין המעמד להמשך קריאה …

פרידריך-שלמה פרלס “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” (1959)

פרידריך-שלמה פרלס “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” הפרקליט 15 (1959) 16   “האם קיימת עדה יהודית במדינת ישראל” פרידריך-שלמה פרלס   (ב”ש 14/58, פד”י יב 319) במקרה הנ”ל היו העובדות פשוטות: אשה בת העדה הרומית-קתולית ואיש יהודי (בהחלטה לא להמשך קריאה …